Begränsade högskoleprov minskade inte ungas chanser

Coronapandemin har medfört att färre personer fått skriva högskoleprovet det senaste året. Men begränsningen har haft liten påverkan på samtliga åldersgruppers möjlighet att komma in på höstens högskoleutbildningar, visar Universitets- och högskolerådets (UHR) analys.
Analysen visar att de yngsta, som grupp, i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019. Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.
Analysresultatet gäller på gruppnivå, på individnivå kan ett uteblivet provresultat haft stor betydelse, särskilt för de som sökt populära utbildningar.

Läs mer på UHR:s webbplats

 

 

Posted in Allmänt.