Rekord i antal studenter 2020/21

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att både antalet nybörjare och antalet registrerade studenter fortsatt att öka. Förändringen av antalet nybörjare är däremot marginell med en total ökning av knappt 300 personer. Det beror på att antalet inresande nybörjare minskat med nästan lika mycket som antalet svenska nybörjare.
Antalet högskolenybörjare ökade under läsåret från 91 956 till 92 239 personer. Antalet kvinnor ökade med 1008 personer och antalet män minskade med 728 personer. Det innebär att 59 procent av högskolenybörjarna var kvinnor.

Mer statistik finns på UKÄ:s webbplats

 

Posted in Allmänt.