Årets Fernströmspristagare studerar hjärtats rytm

Årets mottagare av Svenska Fernströmspriset vid Linköpings universitet är Sara Liin. 
Hennes forskargrupp studerar jonkanaler som finns i såväl människans hjärta, nervsystem som muskler. 

Det är ett ärofyllt pris som betyder mycket för unga forskare.
– Det är oerhört hedrande att utnämnas till årets pristagare, säger Sara Liin.
Hon studerar specialiserade proteiner – jonkanaler – i cellmembranen hos hjärtceller. Flöden av joner styr hjärtslag och nervimpulser. Mutationer i jonkanalerna kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat, som förmaksflimmer och kammarflimmer. I dag finns inte läkemedel som återställer en normal kanalfunktion och hjärtrytm. Sara Liins forskargrupp samverkar med klinisk verksamhet genom att diskutera metoder och forskningsresultat med till exempel kardiologer och genetiker. 

Sara Liin disputerade i neurobiologi vid LiU 2011. Hon fick ett av 2019 års ERC Starting Grants från europeiska forskningsrådet på cirka 15 miljoner kronor till ett projekt om rytmrubbningar i hjärtat.

Läs mer om Fernströmspristagaren och hennes forskning: Cellens elektricitet blev Sara Liins hjärtesak

Text: Ulrik Svedin

 

Posted in Allmänt.