Kungl. biblioteket kartlägger öppet vetenskapssystem

Omställningen till ett öppet vetenskapssystem innebär en utveckling där olika delar i forskningsprocessen görs öppna och tillgängliga via Internet. Nu ger regeringen Kungl. biblioteket i uppdrag att kartlägga och analysera användandet av dels öppna lärresurser, dels allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.

Mer om uppdraget finns på regeringens webbplats

 

 

Posted in Allmänt.