Sverige deltar i undersökningen Eurostudent

Regeringen har tagit beslut om att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att ansvara för det svenska deltagandet i Eurostudent 8. Eurostudent är en undersökning som jämför europeiska studenters ekonomiska och sociala villkor och genomförs under tre år, 2021 – 2023. De här är den enda internationella undersökningen som undersöker studenternas egen syn på de sociala och ekonomiska villkoren och där resultatet i de olika länderna går att jämföra.
Eurostudent har hittills genomförts sju gånger och Sverige har deltagit i de fem senaste.

Mer om Eurostudent 8 på regeringens webbplats

 

Posted in Allmänt.