Höstens högskoleprov genomfört

Närmare 40 000 personer var anmälda till högskoleprovet den 24 oktober. Hur många som verkligen skrev provet kommer att stå klart i slutet av november.
Provet arrangerades av 21 universitet och högskolor på drygt 130 orter i Sverige, bland annat av Linköpings universitet i Linköping och Norrköping, och även i Mariehamn på Åland. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 25 oktober och facit den 27 oktober på Studera.nu.
Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.

 

 

Posted in Allmänt.