LiU-alumn bland nya ministrar

Statsminister Magdalena Andersson (S) presenterade Sveriges nya regering vid en presskonferens. Ny bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister är Johan Danielsson, som är statsvetaralumn från LiU och i dag verksam som EU-parlamentariker.
Anna Ekström, tidigare styrelseordförande vid Linköpings universitet, är fortsatt utbildningsminister. Posten som minister för högre utbildning och forskning, som innehades av Matilda Ernkrans, finns inte med i nuvarande regering. Matilda Ernkrans blir istället biståndsminister.

LiU-forskare vinnare i internationell robottävling

Hur långt borta är autonoma robotars inträde i vår vardag? Här har forskare och industrin olika åsikter. För att stimulera tekniken i utvecklingen av autonoma robotar som till exempel självkörande bilar, arrangerar organisationen Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) internationellt prestigefyllda tävlingar inom autonoma system. I 2021 års upplaga av tävlingen fanns Olov Andersson med i det vinnande laget. Olov Andersson var WASP-doktorand på Institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköpings universitet där hans arbete handlade om att skapa en säker samvaro mellan autonoma mobila robotar och människor. Han disputerade här i april 2020.

WASP funded postdoc Olov Andersson on winning team in the DARPA SubT Challenge

Här viker roboten artigt undan

 

 

Årets alumn uppmärksammas för sitt arbete med förlossningsskador

Svenska Läkaresällskapet har utsett överläkare Eva Uustal, Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, till 2022 års Lennanderföreläsare i kirurgi. Hon uppmärksammas med anledning av hennes mångåriga kvalitetsarbete för patienter med skador i bäckenbotten efter förlossning.
För att förbättra handläggningen av patienter med förlossningsskador har Eva Uustal bland annat byggt upp en verksamhet med ett multiprofessionellt team samt verkat för att öka kunskapen bland kolleger. Hon har också varit med och tagit fram den nationella bäckenbottenutbildningen som utbildar läkare och barnmorskor.

2018 utsågs Eva Uustal till Årets alumn vid Linköpings universitet

Läs pressmeddelandet från Svenska Läkaresällskapet

 

Rektor i samtal om antibiotikaresistens

Forskare söker lösningar för att minska antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Rätt internationella samarbeten kan vara avgörande. Vetenskapsrådet är värd för den internationella samarbetsorganisationen JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (AMR).
I Vetenskapsrådets podd möter vi LiU:s rektor, tillika ordförande i JPIAMR, i ett samtal om internationell forskning om antibiotikaresistens.

SCB-rapport: Högskoleutbildade får jobb snabbt

Tre av fyra som avslutade högskolestudierna 2017/18 hade matchande arbete efter tre månader. Det visar en rapport som SCB tagit fram om inträdet på arbetsmarknaden.
De flesta som avslutade högskoleutbildningen under 2017/2018 fick snabbt ett arbete som till största delen stämmer överens med utbildningen. Examinerade från yrkesexamensprogram fick snabbast ett matchande arbete, hälften fick det redan innan utbildningen avslutades. Tre år efter högskoleutbildningen avslutats, våren 2021, hade nio av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning.
Några av resultaten är:

  • Examinerade från yrkesexamensprogram får snabbt arbete som matchar utbildningen.
  • Längst tid till första matchande arbetet tog det för examinerade inom Humaniora och konst.
  • Det tog längre tid till första matchande arbetet för utrikes födda jämfört med inrikes födda.
  • Åtta av tio som läste Pedagogik och lärarutbildning har fått ökad arbetsbelastning på grund av pandemin.