Ny ordförande för Vetenskapsrådet

Regeringen har utsett Irene Wennemo till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse. Irene Wennemo är sedan september 2019 generaldirektör för Medlingsinstitutet: Hon är filosofie doktor i sociologi och för närvarande ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur som är en del av Vetenskapsrådet.
Vetenskapsrådet (VR) är den största forskningsfinansiären i Sverige. VR har dessutom ett stort antal andra uppdrag, bland annat genomför man forskningspolitiska analyser och ger regeringen råd i forskningspolitiska frågor.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

 

Posted in Allmänt.