Förslag till studiestödsreform

Regeringen föreslår en studiestödsreform som bland annat innebär införande av omställningsstudiestöd för att skapa bättre möjligheter att studera och omskola sig senare i livet. För att möjliggöra denna reform behöver studiestödet anpassas.
Idag står också staten för kostnaderna för studielån som inte återbetalas. Detta vill regeringen justera och föreslår ett påslag på studielånsräntan med 0,5 procentenheter från och med 2023 som ska täcka dessa kostnader.
Enligt CSN:s beräkningar innebär förändringen för en genomsnittlig låntagare som studerat på en längre utbildning på fem år och med en skuld på cirka 315 000 kronor en ökad kostnad på studielånet som motsvarar cirka 70 kronor i månaden.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

 

Posted in Allmänt.