Fler valde högskola under pandemin

Andelen som påbörjade högskolestudier inom ett år ökade betydligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram våren 2020, visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Ökningen var större bland kvinnor än män.
Våren 2020 var det drygt 80 500 personer som gick ut gymnasieskolan med en examen. Av dem påbörjade ungefär 22 300 högskolestudier inom ett år, vilket motsvarar 28 procent. De flesta hade läst ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan. Föregående år var andelen som påbörjat högskolestudier inom ett år 23 procent.
Anledningen tros vara coronapandemin och de restriktioner som infördes för att minska smittspridningen. Tillgången till jobb blev sämre samtidigt som regeringen satsade på att utöka platserna på högskolan.

 

Posted in Allmänt.