GDK-studenter prisade för exjobb

Celtina Huynh och Isabella Petersson Wigh, båda nybakade studenter från programmet Grafisk design och kommunikation på Linköpings universitet, har tilldelats ett stipendium på 10 000 kronor från Grafiska Leverantörsföreningen för sitt exjobb om återvinning. Stipendiet delades ut på Nordens största print-konferens PrintNext i oktober.
Studenterna har tagit fram ett visuellt konceptförslag som skulle kunna vara en del av lösningen i att minska felsortering vid källsortering för privatpersoner.

Läs mer om studenternas exjobb och prisutdelningen

Posted in Allmänt.