SCB-rapport: Högskoleutbildade får jobb snabbt

Tre av fyra som avslutade högskolestudierna 2017/18 hade matchande arbete efter tre månader. Det visar en rapport som SCB tagit fram om inträdet på arbetsmarknaden.
De flesta som avslutade högskoleutbildningen under 2017/2018 fick snabbt ett arbete som till största delen stämmer överens med utbildningen. Examinerade från yrkesexamensprogram fick snabbast ett matchande arbete, hälften fick det redan innan utbildningen avslutades. Tre år efter högskoleutbildningen avslutats, våren 2021, hade nio av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning.
Några av resultaten är:

  • Examinerade från yrkesexamensprogram får snabbt arbete som matchar utbildningen.
  • Längst tid till första matchande arbetet tog det för examinerade inom Humaniora och konst.
  • Det tog längre tid till första matchande arbetet för utrikes födda jämfört med inrikes födda.
  • Åtta av tio som läste Pedagogik och lärarutbildning har fått ökad arbetsbelastning på grund av pandemin.

 

Posted in Allmänt.