Rektor i samtal om antibiotikaresistens

Forskare söker lösningar för att minska antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Rätt internationella samarbeten kan vara avgörande. Vetenskapsrådet är värd för den internationella samarbetsorganisationen JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (AMR).
I Vetenskapsrådets podd möter vi LiU:s rektor, tillika ordförande i JPIAMR, i ett samtal om internationell forskning om antibiotikaresistens.

Posted in Allmänt.