Årets alumn uppmärksammas för sitt arbete med förlossningsskador

Svenska Läkaresällskapet har utsett överläkare Eva Uustal, Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, till 2022 års Lennanderföreläsare i kirurgi. Hon uppmärksammas med anledning av hennes mångåriga kvalitetsarbete för patienter med skador i bäckenbotten efter förlossning.
För att förbättra handläggningen av patienter med förlossningsskador har Eva Uustal bland annat byggt upp en verksamhet med ett multiprofessionellt team samt verkat för att öka kunskapen bland kolleger. Hon har också varit med och tagit fram den nationella bäckenbottenutbildningen som utbildar läkare och barnmorskor.

2018 utsågs Eva Uustal till Årets alumn vid Linköpings universitet

Läs pressmeddelandet från Svenska Läkaresällskapet

 

Posted in Allmänt.