Undervisning under pandemin med viss påfrestning

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) andra delrapportering om coronapandemins konsekvenser på högskolan visar att lärosätena har klarat pandemin väl – men med stora påfrestningar för studenter och personal.
Delrapporten visar att majoritet av studenterna är nöjda med undervisningen under pandemin, och de har fått ungefär samma mängd lärarledd tid som innan pandemin. Men de flesta studenter har upplevt mer stress och oro. Även doktoranderna tycker att det fungerat bra att arbeta på distans, men för många går avhandlingsarbetet långsammare än planerat.

Läs mer UKÄ:s andra delrapport om coronaviruset och högskolan

 

 

Posted in Allmänt.