UHR ansvarar för höstens högskoleprov

Universitet- och högskolerådet (UHR) kommer fortsatt ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planering och genomförande av provet, förlängs också.
Det var i september 2020 som regeringen beslutade att flytta ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor, till UHR, för att provet skulle genomföras på ett smittskyddssäkert sätt hösten 2020 och våren 2021.
Det kan i nuläget inte uteslutas att vissa restriktioner kvarstår även i höst. Regeringen har därför beslutat att senarelägga den förordning som flyttar ansvaret för provet tillbaka till lärosätena. Den träder i kraft den 1 januari 2022.
Peter Honeth ska också bistå UHR vid högskoleprovet som hålls den 24 oktober 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

LiU satsar på forskarskola om åldrande och hälsa

Linköpings universitet är ett av tolv lärosäten som går ihop för att finansiera den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH. Forskarskolan är tvärvetenskaplig och har sedan starten 2014 anslutit cirka 90 doktorander.
LiU satsar 400 000 kronor per år mellan 2022 och 2026. Totalt kommer forskarskolan få 3,4 miljoner kronor om året från och med 2022.
De lärosäten som finansierar verksamheten är Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.
Dessa kommer att kunna ansluta doktorander och engagera postdoktorer från och med 2022.

Läs mer om forskarskolan SWEAH

 

LiU-professor ny ledamot i Astrid Lindgren Memorial Award

Professor Katarina Eriksson Barajas.

Kulturrådets styrelse har utsett Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, samt författaren och bibliotekarien Balsam Karam, till ledamöter i juryn för Astrid Lindgren Memorial Award.
Katarina Eriksson Barajas är professor i pedagogik med inriktning mot. Hon har ett starkt intresse för barns och ungas upplevelse av berättelser. I olika forskningsprojekt har hon tittat på hur fiktion används som didaktiskt redskap i skolundervisningen och hon har undersökt bokläsningens funktion inom lärar-, läkar- och polisutbildningen. Katarina Eriksson Barajas har genom åren även undervisat lärarstudenter i barn- och ungdomslitteratur.

Astrid Lindgren Memorial Award instiftades 2002 av Sveriges regering för att värna barnens rätt till bra berättelser. Varje år belönas en person eller organisation som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden.

Läs mer om priset och pristagarna

 

Professor deltar i möte om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Professor Björn-Ola Linnér kommer att ingå i den svenska delegationen för IPBES-8, som äger rum den 14–24 juni. IPES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.
IPBES är en mellanstatlig organisation som inrättats för att förbättra gränssnittet mellan vetenskap och politik i frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
I centrum för denna åttonde session står bland annat en bedömningsrapport om länkningarna mellan biologisk mångfald, vatten, mat och hälsa i ett förändrat klimat. Man kommer också att besluta om riktlinjer för en bedömningsrapport om orsaker till förlust av biologisk mångfald, vad som krävs för transformativ förändring och alternativ för att uppnå 2050-visionen för biologisk mångfald.

Malmstensstudenternas kraftprov visas i vårutställning

Malmstens Linköpings universitets vårutställning är sistaårsstudenternas kraftprov. I år visas avgångsstudenterna på utbildningarna Möbelsnickeri, Möbeltapetsering och Möbeldesign upp sina examensarbeten och avancerade möbler i en digital vårutställning. I text, bild och film möter vi studenterna, hör dem presentera sina projekt och berätta om sin tid på Malmstens där de bland annat svarar på frågan om vad de tar med sig efter sina tre år på LiU Malmstens?
För de som har möjlighet visas även en mindre utställning på plats på Campus Lidingö.

Bild: Mikaela Falk, möbeldesign, har skapat ett lågt furubord med limfri konstruktion som enkelt kan pusslas ihop.