Här jobbar flest ingenjörer – LiU är med på topp 50-listan

När medlemstidningen Ingenjören listar de 50 arbetsgivare med flest ingenjörer är det en blandning av industrier, konsultbolag, myndigheter och högskolor.
Listan toppas av Ericsson, Saab, Scania och Volvo Personvagnar. Men redan på sjätte plats letar sig myndigheten Trafikverket in. På plats tio och elva finns de första lärosätena, KTH respektive Chalmers. Lunds universitet kommer därnäst, plats 21 medan Linköpings universitet hamnar på en 24:e plats och Uppsala på plats 47.
Även en kommun finns med på listan, Göteborgs stad som hamnar på plats 35.

Uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd

I forsknings- och innovationspropositionen presenteras ett brett spektrum av satsningar inom bland annat hälsa och välfärd. Regeringen beslutar, genom en ändring av forskningsfinansiären Fortes regleringsbrev för 2021, om 105 miljoner kronor för satsningar inom bland annat psykisk ohälsa, prevention och folkhälsa samt äldreforskning.

Ett tioårigt nationellt forskningsprogram ska öka förståelsen om varför psykisk ohälsa ökar i samhället och ta fram metoder, insatser och behandlingar för att minska omfattningen och lindra konsekvenserna, ett tvärvetenskapligt område.
Forskning om prevention och folkhälsa syftar till att öka kunskapen om preventiva åtgärder och dess effekter på folkhälsan. Det behövs också ökad kunskap om hur äldreomsorgen är organiserad.
Vidare får Forte ökade möjligheter att göra utlysningar utifrån identifierade kunskapsbehov inom myndighetens ansvarsområde hälsa, arbetsliv och välfärd. Samtidigt förstärks det pågående nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Studiestöd till 60 år

Möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna behöver förbättras. Nu har regeringen beslutat om en proposition med förslag som innebär att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestöd höjs, från 56 till 60 år. Nedtrappningen i rätten att låna inom studiemedelssystemet, den så kallade lånetrappan, flyttas fram och ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år.
Höjda åldersgränser inom studiestödet kan bidra till att möjliggöra ett längre yrkesliv och minska risken för att personer att hamna i arbetslöshet.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Pandemins konsekvenser för antagning till högskola ses över

Regeringen ger Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att följa upp eventuella konsekvenser av pandemin i fråga om tillträde och antagning till högskoleutbildning för studerande i gymnasieskolan. Vid behov ska UHR vidta åtgärder som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska genomföras i dialog med Skolverket, universitet och högskolor och andra relevanta aktörer.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats