SCB-rapport: Högskoleutbildade får jobb snabbt

Tre av fyra som avslutade högskolestudierna 2017/18 hade matchande arbete efter tre månader. Det visar en rapport som SCB tagit fram om inträdet på arbetsmarknaden.
De flesta som avslutade högskoleutbildningen under 2017/2018 fick snabbt ett arbete som till största delen stämmer överens med utbildningen. Examinerade från yrkesexamensprogram fick snabbast ett matchande arbete, hälften fick det redan innan utbildningen avslutades. Tre år efter högskoleutbildningen avslutats, våren 2021, hade nio av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning.
Några av resultaten är:

  • Examinerade från yrkesexamensprogram får snabbt arbete som matchar utbildningen.
  • Längst tid till första matchande arbetet tog det för examinerade inom Humaniora och konst.
  • Det tog längre tid till första matchande arbetet för utrikes födda jämfört med inrikes födda.
  • Åtta av tio som läste Pedagogik och lärarutbildning har fått ökad arbetsbelastning på grund av pandemin.

 

GDK-studenter prisade för exjobb

Celtina Huynh och Isabella Petersson Wigh, båda nybakade studenter från programmet Grafisk design och kommunikation på Linköpings universitet, har tilldelats ett stipendium på 10 000 kronor från Grafiska Leverantörsföreningen för sitt exjobb om återvinning. Stipendiet delades ut på Nordens största print-konferens PrintNext i oktober.
Studenterna har tagit fram ett visuellt konceptförslag som skulle kunna vara en del av lösningen i att minska felsortering vid källsortering för privatpersoner.

Läs mer om studenternas exjobb och prisutdelningen

Fler valde högskola under pandemin

Andelen som påbörjade högskolestudier inom ett år ökade betydligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram våren 2020, visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Ökningen var större bland kvinnor än män.
Våren 2020 var det drygt 80 500 personer som gick ut gymnasieskolan med en examen. Av dem påbörjade ungefär 22 300 högskolestudier inom ett år, vilket motsvarar 28 procent. De flesta hade läst ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan. Föregående år var andelen som påbörjat högskolestudier inom ett år 23 procent.
Anledningen tros vara coronapandemin och de restriktioner som infördes för att minska smittspridningen. Tillgången till jobb blev sämre samtidigt som regeringen satsade på att utöka platserna på högskolan.

 

Förslag till studiestödsreform

Regeringen föreslår en studiestödsreform som bland annat innebär införande av omställningsstudiestöd för att skapa bättre möjligheter att studera och omskola sig senare i livet. För att möjliggöra denna reform behöver studiestödet anpassas.
Idag står också staten för kostnaderna för studielån som inte återbetalas. Detta vill regeringen justera och föreslår ett påslag på studielånsräntan med 0,5 procentenheter från och med 2023 som ska täcka dessa kostnader.
Enligt CSN:s beräkningar innebär förändringen för en genomsnittlig låntagare som studerat på en längre utbildning på fem år och med en skuld på cirka 315 000 kronor en ökad kostnad på studielånet som motsvarar cirka 70 kronor i månaden.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

 

Malmstensstudent prisad vid gesällbrevsutdelning

Vid den årliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen fick LiU-alumnen och möbelsnickaren Niklas Nilsson ta emot den högsta utmärkelsen man kan få för yrkesskicklighet, stor silvermedalj, för sitt gesällprov. Niklas Nilsson gick ut Möbelsnickeriprogrammet från LiU Malmstens våren 2021.
Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen arrangeras av Stockholms Hantverksförening i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, alltid första onsdagen i november. Vid årets utdelning deltog närmare 180 hantverkare från 37 olika yrken.

I TV4 Nyhetsmorgon berättar Niklas Nilsson om utmärkelsen och sitt gesällprov, ett skåp som tagit 319 timmar att tillverka.