Vårens första högskoleprov skrivs 13 mars

Under våren 2021 anordnas två högskoleprov, mot normalt ett. Anledningen är att öka möjligheten att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt.
De två högskoleproven hålls den 13 mars och den 8 maj med närmare 30 000 deltagare per tillfälle.
Linköpings universitet är en av många provanordnare i landet. Universitets- och högskolerådet (UHR) har informerat alla provanordnare och alla som skriver provet vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen.

Den som har sjukdomssymtom på covid-19 eller bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska avstå från att delta i provet på lördag. Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften på 450 kronor men UHR gör nu ett undantag. Den som vill få anmälningsavgiften återbetald ska meddela detta till UHR via webbformulär senast 16 mars.

Mer om vårens högskoleprov finns på Studera.nu

 

Virus, pandemier och brottslighet i VR:s nya uppdrag

I forsknings- och innovationspropositionen vill regeringen satsa för att möta våra stora samhällsutmaningar. Vetenskapsrådet (VR) får bland annat i uppdrag att inrätta tre tioåriga nationella forskningsprogram inom områdena virus och pandemier, brottslighet samt segregation. Det första ska bidra till ny kunskap inom ett flertal discipliner om virus och om de ekonomiska och sociala effekterna av pandemier.
Det andra ska bidra till ny kunskap om kriminalitetens orsaker och om metoder för att förebygga och bekämpa brott.
Det tredje ska bland annat bidra till nu kunskap om segregationens orsaker och dess utbredning.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.

Självkörande bussarna firar ett år och utökar

Det är på dagen ett år sedan de två självkörande bussarna på Campus Valla invigdes. Trots ett år kantat av pandemin har bussarna kört sammanlagt 570 mil och haft 1 600 resenärer. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.

Pandemin har gjort att verksamheten med de självkörande bussarna har behövt anpassa. Trots det är flera forskningsprojekt med koppling till bussarna igång.
– Det som är spännande med en öppen forskningsplattform som denna är den stora bredden. Forskare är välkomna att komma på nya frågeställningar och användningsområden för plattformen och använda den som en resurs i sina projektansökningar. Vi har redan projekt inom många olika områden och nya tillkommer hela tiden, säger Mikael Asplund docent i datalogi vid LiU och forskningskoordinator för de självkörande bussarna.

Sedan invigningen i mars 2020 har de självkörande bussarna haft drygt 1 600 resenärer och kört sammanlagt 570 mil. Trots att bussarna sedan i december kör utan passagerare och endast i forskningssyfte.

Nästa steg i projektet är att under andra halvan av 2021 koppla ihop campusområdet med Vallastaden. Här kommer man att kunna se hur fordonen kan skapa bättre resmöjligheter mellan kollektivtrafikens hållplatslägen och målpunkter såsom serviceboendet och skolan och bli ett riktigt komplement till den traditionella kollektivtrafiken.

Mer information: Ride the future

 

Fler uppdrag för UKÄ att följa upp

I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar för att stärka Sverige som kunskapsnation. Nu får Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fler uppdrag utifrån propositionen.
Det handlar om uppföljning av lärosätenas strategiska arbete med karriärvägar och meriteringssystem. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga hur meriteringssystemen premierar undervisning, samband mellan forskning och utbildning, och samverkan med omgivande samhälle.
UKÄ får också i uppdrag att undersöka och analysera så kallad stapling av tidsbegränsade anställningar och uppföljning av visstidsanställningar vid universitet och högskolor.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

Ticket to Ride får lokal twist

Det populära sällskapsspelet Ticket to Ride får nu nya lokala kartor, en över Norrköping och en över Linköping. Det är LiU-alumnen Rikard Norman, som tog examen från civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektronik 2011, som står bakom de nya kartorna.
I originalet av spelet ska man bygga tågsträckor i USA. Men allt efter som har spelet vuxit och nya områden tillkommit; Europa, Norden, Schweiz, Indien med mera. I den lokala utgåvan går spelet ut på att ta sig genom Norrköpings och Linköpings olika områden genom att samla kort och bygga sträckor.