Färre sökande men fler antagna

Universitets- och högskolrådets trendrapport för hösten visar att antalet sökande till universitet och högskolor minskar med drygt två procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt jämför med hösten 2016.
Totalt sökte drygt 407 000 till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet.
Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida

Studerande med utländsk bakgrund tar mindre lån

Studerande md utländsk bakgrund tar mer sällan studielån än andra studerande med studiemedel. Dessutom lånar högskolestuderande i högre utsträckning än studerande på komvux, visar en ny undersökning från CSN.

Lånebenägenheten hos inrikes födda med föräldrar födda i Sverige är 74,2 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 50,3 procent.

Läs rapporten: Lånebenägenhet bland studerande med studiemedel

Färre unga studerar vidare direkt

Andelen unga som börjar studera på universitet eller högskola direkt efter gymnasiet har minskat tre år i rad, visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under 2016 var andelen 19-åringar som inlett högskolestudier 12,8 procent, en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med 2013. Tittar man däremot på 24-åringar så har andelen legat stabil. Bland dem är det 43 procent som går in i en högre utbildning.

UKÄ:s sammanställning: Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet