Andra pris för Queera livslopp

Anna Siverskog, vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), vann andra pris i ENAS PhD Award 2017 för sin avhandling ”Queer lines: Living and ageing as an LGBTQ person in a heteronormative world”.
ENAS står för The European Network in Aging Studies och priset delades ut vid en ceremoni i stadshuset i Graz, Österrike.

Tidigare artikel:
Queera livslopp – att leva och åldras som lhbtq-person

 

Anders Söderholm ny gd för UKÄ

Regeringen har beslutat att tillsätta Anders Söderholm som generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Anders Söderholm tillträder den 1 augusti 2017.
Han kommer närmast från posten som generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund och har tidigare bland annat varit rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet och för Mittuniversitetet. Anders Söderholm är professor i företagsekonomi.

Läs hela pressmeddelandet här

Ökad skuldsättning bland nya återbetalare

Skuldsättningen bland nya återbetalare med studielån har ökat i flera år. Vid ingången av 2017 var den genomsnittliga skulden 152 300 kronor, 11 200 kronor mer än året innan. Det visar CSN:s nya årsrapport.

Högst genomsnittliga skulder har de som studerat utomlands. Förklaringen är främst höjningarna av studiemedlets lånedel under 2010, 2011 och 2015.
– Även de förändrade reglerna för utlandsstudiemedel där fler kan få högre merkostnadslån spelar in. Vi förväntar oss att utvecklingen fortsätter när allt fler av dem som fått högre utbetalningar av lån ska börja betala tillbaka, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN, i ett pressmeddelande.

Pris för forskning om förlossningsrädsla

Klaas Wijma, professor emeritus vid IKE, har fått Beteendeterapeutiska föreningens ”Pris för livstidsgärning inom BTF/KBT” 2017. I motiveringen framhålls att Klaas Wijma ”varit världsledande inom forskning kring KBT för kvinnor med förlossningsrädsla” och bidragit till bättre upptäckt och behandling av förlossningsrädsla, som drabbar 5–10 procent av gravida kvinnor.

Mia Boyce – årets lärare

Studenterna på de affärsjuridiska programmen har utsett Mia Boyce till Årets lärare 2017. Mia Boyce är adjunkt vid avdelningen för Affärsrätt och undervisar i skatterätt.

Prisutdelningen skedde den 22 mars i samband med Juroday 2017, affärsjuristernas arbetsmarknadsdag. Studenter från de affärsjuridiska programmen deltog i omröstningen.