Forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin

I kölvattnet av #MeToo undertecknade 2 648 studenter, doktorander, anställda #Akademiuppropet. Efter det konstaterade Vetenskapsrådet att det finns stora kunskapsluckor i forskningen kring sexuella trakasserier. En rapport, beställd av VR, ger nu en aktuell bild av det internationella forskningsläget. Och det finns många obeforskade områden. Bland annat saknas studier om förövarna. Det saknas också kunskap om hur sexuella trakasserier etableras som normalitet i akademin, vilka konsekvenser det får både för individers möjlighet till ett yrkesliv i akademin och för akademin som kunskapsorganisation, utbildningsinstitution och garant för högkvalitativ forskning.

Författarna bakom forskningsöversikten är Fredrik Bondestam och Maja Lundqvist vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Till Vetenskapsrådet och rapporten

Dags för anmälan till högskoleprovet

Den 15 augusti öppnar anmälan till höstens högskoleprov. Anmälan stänger den 3 september. Högskoleprovet äger rum söndagen den 21 oktober. Att höstprovet också fortsättningsvis kommer att hållas på en söndag innebär att fler kommer att få möjlighet att göra provet. Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp vid antag­ningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras.
Mer om högskoleprovet på studera.nu