Få studerande slår i taket för studiestödet

Efter sex år och 240 veckor får studenter på eftergymnasial nivå inte längre studiemedel. Enligt en undersökning från CSN är det framför allt för de som läst fristående kurser, läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet som veckorna tar slut.
Men på det hela taget är det mycket få studenter som använder upp hela studiemedlet, drygt en procent. Av dem fanns en överrepresentation av män och medelåldern var 31 år.

Jämställt bland nya forskare

För första gången är det i det närmaste jämställt bland landets nybörjare på forskarnivå. Till och med med en liten övervikt för kvinnor, som ökat de senaste åren. 2019 utgjorde de 51 procent av alla som påbörjade forskarstudier, visar statistik från Universitetskanslersämbetet.

Läs mer (UKÄ)

Fler kvinnor blir civilingenjörer

Det senaste decenniet har det skett en ökning av andelen kvinnor bland examinerade från civilingenjörsprogrammet, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, (UKÄ). Men vissa inriktningar domineras  fortfarande av män, så som datateknik. Antalet examinerade från civilingenjörsprogram har också ökat under perioden med cirka 1 080 fler examinerade.

Läs mer (UKÄ)

Populärt läsa på distans

För andra året i rad ökade antalet registrerade studenter och uppgick läsåret 2018/19 till 410 200, enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Studenter som läser fristående kurser på distans står för större delen av ökningen.

Också trenden med fler masterexamina fortsätter, under läsåret 2018/19 tog 10 700 personer ut en masterexamen – det högsta antalet någonsin.

Läs mer (UKÄ)

 

Internationell utmärkelse till Klimatramverket

Linköpings universitet är ett av 37 svenska lärosäten som samarbetar kring ett gemensamt klimatramverk. Syftet är att universitet och högskolor på ett tydligt sätt ska bidra till klimatomställningen i linje med nationella och internationella åtaganden.

Nu har det svenska klimatramverket fått en internationell utmärkelse för det gemensamma arbetet mellan de 37 lärosäten som står bakom ramverket.

Det är nätverket International Sustainable Campus Network (ISCN) som står för utmärkelsen. Klimatramverket har utsetts till årets vinnare av International Sustainable Campus Network Awards of the Whole System Approach Award, med motiveringen att det bland annat är ett enastående exempel på en helhetssyn när det gäller hållbarhetsfrågor.