Utökat uppdrag för Barnafrid

Regeringen har beslutat om att förlänga ett uppdrag till Barnafrid vid Linköpings universitet. Uppdraget rör ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck bland landets barnahus.

På grund av spridningen av det nya coronaviruset har de konferenser som skulle avsluta uppdraget fått ställas in. Regeringen ger därför Barnafrid ett förlängt uppdrag, så att konferenserna kan genomföras under hösten.

Barnafrid får även ett utökat uppdrag att samla in och sprida goda exempel på hur kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck omsatts i praktik samt att genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Inga ändrade regler trots inställt högskoleprov

Trots vårens inställda provtillfälle behåller regeringen fördelningen att minst en tredjedel av platserna går till sökande med högskoleprov, skriver Universitets- och högskolerådet på sin hemsida och citerar ett uttalande av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, för Dagens Eko.
– Vi gör inga förändringar när det gäller urvalsgrupperna. Det är inte lämpligt att göra stora ändringar i reglerna eftersom det ofrånkomligt är så att då skapar man nya orättvisor för andra grupper, säger hon.
70 000 personer har betalat in anmälningsavgiften till vårens prov, men hur det blir med återbetalningen av den avgiften är ännu oklart.

Inslaget i Sveriges radio

5,9 miljoner till forskning om barncancer

Tre forskare vid LiU har fått anslag från Barncancerfonden.

Närmare 2,5 miljoner kronor var har gått till Maria Sunnerhagen, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi, samt Mikael Sigvardsson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, för forskning kring MYC-blockerande läkemedel respektive störningar av normal blodbildning vid leukemi.

Colm Nestor, forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, har fått en miljon kronor för studier om T-celler och akut lymfoblastisk leukemi.

Läs ett längre reportage om Maria Sunnerhagens projekt på Barncancerfondens hemsida.

Ung Svensk Form premierar Malmstensstudent

Oscar Wall, möbelsnickare med examen 2019 från LiU Malmstens, är en av 25 utvalda unga formgivare som deltar i årets upplaga av den nationella designutmärkelsen Ung Svensk Form.

I sitt examensarbete Ryamöbler under det sista året på utbildningen till möbelsnickare undersökte han möjligheten att sammanfoga två hantverk, möbelsnickeri och tuftning.

Ung Svensk Form tilldelade Oscar Wall Kvadrats stipendium för sitt bidrag Ryafåtölj och så här lyder juryns motivering:

“Är det en ryamatta, möbel eller ryamöbel? Den dödförklarade ryamattan får nytt liv när den blir tredimensionell och formar sig efter den bärande träkonstruktionen, i en nydanande omtolkning av den klassiska vävstolens formspråk.”

LiU-studenter prisade för vass uppsats

LiU-studenterna Emma Berg och Cecilia Josefsson tog hem ett hedervärt tredjepris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt, med tema innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Därmed fick de ett resestipendium på 15 000 kronor för sitt arbete Enabling Digital Transformation – A Dynamic Capabilities Approach.

Tävlingen arrangeras av ESBRI och Vinnova sedan 2009.

 

Mer om innovationstävlingen