Kungligt stipendium

Elisabeth Paul, doktorand vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, har tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor från Drottning Silvias Jubileumsfond för forskningsprojektet ”From Psychotic Experiences to Chronic Psychiatric Diseases: Understanding the biological mechanisms and psychological impact on affected adolescents and their families”.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Med en regeringssatsning för att möta lärarbristen har elva lärosäten tilldelats sammanlagt 30 miljoner kronor för att bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. För Linköpings universitet innebär satsningen nya medel på 2 miljoner kronor. Målet för regeringen är ett ökat antal sökande till lärarutbildningen och med en förhoppning om att också nå nya grupper.

Regeringen inrättar äldreforskarråd

Annika Taghizadeh Larsson, lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, ingår som en av 15 forskare i regeringens nyinrättade äldreforskarråd. Syftet med rådet är att främja en kontinuerlig dialog mellan socialminister Lena Hallengren och forskare inom området.

Stipendium till forskande sjuksköterska

Mona Ahlberg, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Linköpings universitet, har tilldelats årets Astrid Janzonstipendium. Hon får därmed 75 000 kronor för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk.

Regeringen satsar på fler sommarkurser

Nu ger regeringen 18 lärosäten uppdrag att ge fler sommarkurser som en snabbare väg till läraryrket. Enligt regeringens förslag kan det innebära att antalet studenter ökar från 2000 till 4 000, vilket motsvarar ungefär 1000 heltidsstuderande.

Sammantaget avsättes 75 miljoner kronor årligen till satsningen i budgetpropositionen 2020. För LiU:s del innebär det en tilldelning på 2 172 000 kronor.