Bokrelease på Campus Norrköping

Den 22 november var det bokrelease för boken “Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser”. Bokreleasen hölls på Campus Norrköping där  förskolepedagoger, förskolechefer, doktorander, lektorer och en representant från bokförlaget Natur & Kultur diskuterade och problematiserade undervisning i förskolan. Redaktör för boken är Fredrik Jeppsson, proprefekt för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV.
Övriga medverkande författare är; Johanna Frejd, Frans Hagerman, Cecilia Axell, Alma Memisvic, Alma Jahic Pettersson, Helene Berggren, Ulrika Sultan – alla verksamma vid LiU.

 

 .    

LiU-vinst x2 på Swedish embedded awards

Gröna väggar och hästsulor blev vinnare av Swedish Embedded awards 2018. Kategorin Student vann LiU-studenterna Sandra Pantzare och Elin Wollert med bidraget ”Smarthorse Lab”, som de gjorde inom ramen för civilingenjörsutbildningen i elektronikdesign, och kategorin IoT (Internet of things) vann Yu Liu, Kahin Akram Hassan, Adan Rohdin och Karim Samim från LiU med bidraget ”Digitalization of Green Plant Wall”.
Läs mer om de vinnande bidragen här: https://bit.ly/2yYrQVJ

Ny rapport om lärarledd tid i högskolan

Den lärarledda tid studenter erbjuds vid svensk högskola har minskat över tid och har i vissa ämnen varit mycket låg. Universitetskanslersämbetet har därför begärt in scheman från 26 lärosäten från 2007, 2014 och 2017, och totalt har 437 scheman analyserats. Resultatet visar att färre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan är en realitet för många studenter på högskolan – snittet ligger på 11 timmar. Det visar sig också i studien att skillnaden är stor mellan- och inom utbildningsområden. En sociologistudent erbjuds i genomsnitt 6 timmar i veckan, och en civilingenjörsstudent 18 timmar.

 

Du hittar UKÄ:s studie Lärarledd tid i högskolan  En studie av scheman www.uka.se

LiU rankas högt på lista över nöjda ekonomstudenter

Linköpings universitet hamnar på fjärde plats på den lista som rankar de nöjdaste ekonomstudenterna i Norden. Varje år gör Universum undersökningen FöretagsBarometern, där studenterna får säga sitt om hur nöjda de är med sitt universitet. I år är första året som man publicerar undersökningen på nordisk nivå.  I undersökningen fick närmare 57 000 studenter i Norden chansen att betygsätta sitt universitet eller högskola. Nedan visas listan över de fem högst rankade universiteten/högskolorna i Norden som har de nöjdaste ekonomstudenterna.

Rank Nöjdast Studenter Rank Bäst Karriärtjänster Rank Bäst anställningsbarhetsfokus
1 Stockholm School of Economics 1 Stockholm School of Economics 1 Stockholm School of Economics
2 Hanken School of Economics Helsinki 2 Aalto University 2 Norweigan School of Business
3 University of Copenhagen 3 Hanken School of Economics Helsinki 3 Copenhagen Business School
4 Linköping University 4 BI Norweigan Business School Oslo 4 Aalto University
5 Hanken School of Economics Vasa 5 Haaga-Helia University of Applied Science 5 TAMK – Tampere University of Applied Science

 

 

 

 

Kungen besökte Visualiseringscenter C

På onsdagen fick Östergötland kungligt besök när Carl XVI Gustaf besökte Vallastaden i Linköping och sedan Visualiseringscenter C och integrationsprojektet Portalen i Norrköping. På Visualiseringscenter C visades planeringen av Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen upp. Kungen var också med vid ett möte i Norrköpings beslutsarena om hur boendemiljöer för alla grupper i samhället kan skapas, där Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, bostadsföretag och Hyresgästföreningen deltog.