Bästa lärare på affärsjuridiska programmet

Maria Boyce, adjunkt i affärsrätt, har fått pris av studenterna som bästa lärare på det Affärsjuridiska programmet. Hon undervisar i skatterätt.  I motiveringen pekas på att hennes engagemang och kompetens – och genuina intresse för studenterna – har fått ”något så svårt och fyrkantigt som skatterätt att bli roligt”.

Hon fick läkarstudenternas pedagogpris

Annette Theodorsson, professor i neurokirurgi, har fått läkarstudenternas Kandidat Kork-pris. Det är en vandringspris som sedan 1973 delats ut av avgångsterminen på läkarprogrammet i Linköping. Priset går till någon som kan få den mest korkade läkarkandidat att förstå.

I motiveringen pekar studenterna på att hon är en skicklig föreläsare som tar sig tid att svara på frågor av alla de slag. ”Man går alltid från hennes föreläsningar rikare i kunskap och utan frågetecken!”

Uppdrag att motverka sexuella trakasserier i högskolan

Regeringen har beslutat att universitet och högskolor får i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Samtidigt beslutades att Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt deras arbete när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

Studenter fick pris för miljöuppsatser

Fyra LiU-studenter har fått pris av Region Östergötland för bästa examensuppsats på miljöområdet. Första pris på 20.000 kronor gick till Madelene Gramfält och Carl Wiksholm för en uppsats om ungdomars känslor inför klimatförändringar och hur man når ut med miljöbudskap. Andra pris på 10.000 kronor gick till Ellen Lindberg och Moa Lindborg för en uppsats om hur kommuner arbetar med klimatanpassning. Studenterna har läst på miljövetarprogrammet och har arbetat med uppsatserna vid Tema miljöförändring. Madelene Gramfält och Moa Lindborg läser nu vidare på masterprogrammet Science for sustainable development.

Tre tidskrifter fick VR-stöd

Tre vetenskapliga tidskrifter med sin bas vid Linköpings universitet fick stöd när Vetenskapsrådet delade ut bidrag till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Johanna Dahlin, postdoktor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), fick totalt 600.000 kronor för perioden 2018-20 till tidskriften Culture unbound. I tidskriften presenteras tvärvetenskaplig kulturforskning. Per Andersson, professor i pedagogik, fick för samma period 390.000 kronor till Nordic Journal of Vocational Education and Training och Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, fick 540.000 kronor till en europeisk tidskrift om vuxnas utbildning och lärande.