Prins Carl Philip besöker Visualiseringscenter

Tisdagen den 12 oktober gör prins Carl Philip ett besök på Visualiseringscenter C i Norrköping. I programmet medverkar bland andra Anders Ynnerman, LiU-professor och direktör för Visualiseringscenter C. Han kommer att visa prinsen alltifrån modeller av coronavirus och globala bilder av pandemin till matematiken bakom visuella effekter och möjliga platser för liv i universum, för att demonstrera vetenskapens uppgift att kommunicera och entusiasmera med fakta, kunskap och upplevelser.

Professor Ali Ahmed knyts till Ratio

Ali Ahmed, LiU-professor i nationalekonomi, knyts till näringslivets forskningsinstitut Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid. Hans forskning rör bland annat ekonomiska perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden.

Ali Ahmed är avdelningschef och forskningsansvarig för nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han undervisar främst i mikroekonomi på avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer på Ratios webbplats

Ali Ahmeds medarbetarsida

Utredning om framtidens forskningsinfrastruktur klar

Utveckla den politiska styrningen, inrätta en ny myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse och stärk förutsättningarna för lärosätenas samverkan. Det är några av de viktigaste förslagen i utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur som den 11 augusti överlämnades till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Forskningsinfrastruktur är de avancerade verktyg en forskare behöver för att kunna genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg.

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Två LiU-alumner bland nya IVA-ledamöter

Bland de nya ledamöterna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) finns två LiU-alumner: Per Olofsson, styrelseordförande för Climeon AB, och Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.

– Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Se alla nya ledamöter i IVA:s pressmeddelande

Läkare och djurpsykologi mest populära när rekordmånga söker

Vid midnatt natten till fredag 16 oktober stängde anmälan till kurser och program för vårterminen 2021. 17 004 personer har sökt till LiU, varav 5675 förstahandssökande.

Bland programmen på LiU är läkarprogrammet det mest populära med 350 förstahandssökande, följt av socionom med 342 förstahandssökande. Den populärast kursen är ”Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur” med 361 förstahandssökande.

I hela riket har drygt 257 000 personer anmält sig till vårens program och kurser – en ökning med över 28 000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020, enligt Universitets- och högskolerådet, UHR.

Utförlig statistik finns i UHR:s pressrum