Två LiU-alumner bland nya IVA-ledamöter

Bland de nya ledamöterna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) finns två LiU-alumner: Per Olofsson, styrelseordförande för Climeon AB, och Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.

– Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Se alla nya ledamöter i IVA:s pressmeddelande

Läkare och djurpsykologi mest populära när rekordmånga söker

Vid midnatt natten till fredag 16 oktober stängde anmälan till kurser och program för vårterminen 2021. 17 004 personer har sökt till LiU, varav 5675 förstahandssökande.

Bland programmen på LiU är läkarprogrammet det mest populära med 350 förstahandssökande, följt av socionom med 342 förstahandssökande. Den populärast kursen är ”Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur” med 361 förstahandssökande.

I hela riket har drygt 257 000 personer anmält sig till vårens program och kurser – en ökning med över 28 000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020, enligt Universitets- och högskolerådet, UHR.

Utförlig statistik finns i UHR:s pressrum

Inställt högskoleprov i höst och förlängd giltighetstid för befintliga

Universitets- och högskolerådet, UHR, ställer in höstens högskoleprov den 18 oktober. Huvudskälet är att ett genomförande skulle innebära ökad risk för smittspridning av coronaviruset.

UHR bedömer att den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet i höst är att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler över hela Sverige. De 21 provanordnarna (universitet och högskolor) ser också stora utmaningar med att genomföra provet. Det gäller framför allt svårigheten att få tag på tillräckligt många fungerande lokaler och att rekrytera och utbilda den provpersonal som krävs.

Regeringen har beslutat förlänga giltigheten för befintliga resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år. Ändringen träder i kraft den 10 september och gäller tills vidare.

Texten uppdaterad 2020-08-07

Mer om UHR:s beslut

Mer om avrådan från att genomföra höstens prov

Mer om den förlängda giltighetstiden för befintliga provresultat

LiU bakom nytt stort trästipendium

Ett nytt stort stipendium för utövare inom trä och konsthantverk har delats ut för första gången av Kulturgatan Bodafors i samarbete med Malmstens Linköpings universitet. Stipendiet har möjliggjorts med bidrag från Familjen Kamprads stiftelse. Syftet är att främja unga människors arbete med trä.

Emma Dahlqvist, textilformgivare, konstnär och slöjdare med materialet näver i fokus, är den första mottagaren av stipendiet Wood Art Residence Bodafors. Hon får 75 000 kronor och en två månaders residensperiod.

Under fem år kommer en urvalskommitté med representanter från bland annat LiU att utse årliga stipendiater.

Läs mer på LiU-webben

Alumn skrev böcker i New York – nu är båda utgivna

Gymnasieläraren och LiU-alumnen Katja Hvenmark-Nilsson har romandebuterat med feelgoodäventyret ”Manhattan Transfer”. Boken är en av två hon skrev medan hon bodde i New York under ett år. Den andra, fackboken ”Välkommen in i mitt klassrum”, kom ut 2016 och har delats ut av Lärarförbundet som examensgåva till tusentals lärarstudenter.

LiU magasin träffade Katja Hvenmark-Nilsson medan hon var i New York och intervjuade henne om skrivandet: Balanskonstnär i New York, ur LiU magasin nr 3 2015