Anders Persson får Erna Ebelings pris

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid LiU, tilldelas Erna Ebelings pris för 2021 som delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Anders Persson får priset för sin framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering. Forskningen har klinisk tillämpning inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion.
Erna Ebelings pris ska främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik. Läs mer om priset och tidigare pristagare på Svenska Läkaresällskapets webb.