Fler valde högskola under pandemin

Andelen som påbörjade högskolestudier inom ett år ökade betydligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram våren 2020, visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Ökningen var större bland kvinnor än män.
Våren 2020 var det drygt 80 500 personer som gick ut gymnasieskolan med en examen. Av dem påbörjade ungefär 22 300 högskolestudier inom ett år, vilket motsvarar 28 procent. De flesta hade läst ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan. Föregående år var andelen som påbörjat högskolestudier inom ett år 23 procent.
Anledningen tros vara coronapandemin och de restriktioner som infördes för att minska smittspridningen. Tillgången till jobb blev sämre samtidigt som regeringen satsade på att utöka platserna på högskolan.

 

Förslag till studiestödsreform

Regeringen föreslår en studiestödsreform som bland annat innebär införande av omställningsstudiestöd för att skapa bättre möjligheter att studera och omskola sig senare i livet. För att möjliggöra denna reform behöver studiestödet anpassas.
Idag står också staten för kostnaderna för studielån som inte återbetalas. Detta vill regeringen justera och föreslår ett påslag på studielånsräntan med 0,5 procentenheter från och med 2023 som ska täcka dessa kostnader.
Enligt CSN:s beräkningar innebär förändringen för en genomsnittlig låntagare som studerat på en längre utbildning på fem år och med en skuld på cirka 315 000 kronor en ökad kostnad på studielånet som motsvarar cirka 70 kronor i månaden.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

 

Malmstensstudent prisad vid gesällbrevsutdelning

Vid den årliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen fick LiU-alumnen och möbelsnickaren Niklas Nilsson ta emot den högsta utmärkelsen man kan få för yrkesskicklighet, stor silvermedalj, för sitt gesällprov. Niklas Nilsson gick ut Möbelsnickeriprogrammet från LiU Malmstens våren 2021.
Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen arrangeras av Stockholms Hantverksförening i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, alltid första onsdagen i november. Vid årets utdelning deltog närmare 180 hantverkare från 37 olika yrken.

I TV4 Nyhetsmorgon berättar Niklas Nilsson om utmärkelsen och sitt gesällprov, ett skåp som tagit 319 timmar att tillverka.

Ny ordförande för Vetenskapsrådet

Regeringen har utsett Irene Wennemo till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse. Irene Wennemo är sedan september 2019 generaldirektör för Medlingsinstitutet: Hon är filosofie doktor i sociologi och för närvarande ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur som är en del av Vetenskapsrådet.
Vetenskapsrådet (VR) är den största forskningsfinansiären i Sverige. VR har dessutom ett stort antal andra uppdrag, bland annat genomför man forskningspolitiska analyser och ger regeringen råd i forskningspolitiska frågor.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

 

Höstens högskoleprov genomfört

Närmare 40 000 personer var anmälda till högskoleprovet den 24 oktober. Hur många som verkligen skrev provet kommer att stå klart i slutet av november.
Provet arrangerades av 21 universitet och högskolor på drygt 130 orter i Sverige, bland annat av Linköpings universitet i Linköping och Norrköping, och även i Mariehamn på Åland. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 25 oktober och facit den 27 oktober på Studera.nu.
Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.