Helen Dannetun tilldelas konungens medalj

Rektor emeritus och professor Helen Dannetun har tilldelats H.M Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band vid hovets medaljförläning den 6 juni. Helen Dannetun får medaljen för ”betydande insatser inom svenskt universitetsväsende”.
H.M Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.
Helen Dannetun var rektor på Linköpings universitet mellan 2011 och 2020. I juni 2020 avtackades hon vid en delvis digital ceremoni i Universitetsparken på Campus Valla.

 

 

 

 

 

LiU-professor ny vice ordförande för KVA

Professor Magnus Berggren har valts till ny vice preses (vice ordförande) för Kungliga Vetenskapsakademien. Han tar samtidigt över rollen som ordförande för kommittén för forskningspolitiska frågor.
Magnus Berggren har varit ledamot av Vetenskapsakademien sedan 2011. Han är professor organisk elektronik vid LiU där han bland annat är en av pionjärerna bakom forskningen om papperselektronik och elektronik i växter, något som rönt stor uppmärksamheten på senare år.
En fråga som Magnus Berggren brinner för är hur grundforskningen kan spela en roll som motor för entreprenörskap och samhällsutveckling.

Läs mer på KVA:s webbplats

 

Centrum för teknik i skolan 25-årsjubilerar

Den 29 maj 1996 utnämndes CETIS till ett ”Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i förskola och grundskola”. I ett kvarts sekel har nu 25-årsjubilerande CETIS arbetat för en god teknisk allmänbildning hos alla elever.
Tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildningar, näringslivsföreträdare och andra intressenter arbetar CETIS för att stimulera och utveckla teknikundervisningen.
Under åren har man bland annat drivit kampanjen ”Tänk 200!” som resulterade i ett regeringsbeslut om en egen timplan som innebär 200 timmar teknikundervisning i grundskolan, färdigställt inspirationsmaterial för förskola och grundskola och arrangerat både rikskonferenser och regionala konferenser.

LiU-professor invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vetenskapsakademien har valt in tre nya ledamöter. En av dessa är professor Erik G. Larsson, chef för avdelningen för kommunikationssystem vid Institutionen för systemteknik, vid Linköpings universitet. Hans forskning bedrivs huvudsakligen inom de bredare områdena trådlösa kommunikationssystem, statistisk signalbehandling och nätverk.
Erik G. Larsson valdes in i klassen för tekniska vetenskaper vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst i april.

Ekonomstudenter från LiU vinner uppsatspris

Ekonomstudenterna Frida Persson och Sofia Widlund vinner Finansförbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor för sin masteruppsats om privat pensionssparande. ”Välskrivet och välargumenterat”, tyckte juryn.
I studien pekar studenterna på riskerna med låg allmän pension och det starka sambandet mellan kunskap om pensionssystemet och privat pensionssparande. De betonar också på att yngre människor kan missgynnas av lägre pensioner och att eget sparande därmed kan vara extra viktigt för dem.
Stipendiet delas ut två gånger om året av Finansförbundet, en facklig organisation för anställda på banker och övriga finansbranschen.

Läs mer om uppsatsen och stipendiet