Fler kvinnor än män läser vidare

För andra året i rad är det fler kvinnor än män som går vidare till eftergymnasiala studier från ett högskoleförberedande program på gymnasiet, visar statistik från SCB.
Av dem som examinerades från gymnasieskolan 2018/19 har 26 procent påbörjat eftergymnasiala studier inom ett år, vilket är en lika stor andel som föregående läsår.
Av de kvinnor som examinerades från ett högskoleförberedande program läsåret 2018/19 har 36 procent läst vidare inom ett år, vilket är en liten ökning sedan förra läsåret. Andelen män som läser vidare är oförändrad och därmed är det nu för andra året i rad något fler kvinnor än män från ett högskoleförberedande program som läser vidare.

Läs mer på SCB:s webbplats

 

Slopat fribelopp till 31 december 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården med anledning av coronapandemin. Regeringen vill därför förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021.
Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas. Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel.

LiU-studenter prisas för exjobb om energieffektivisering

Emil Olsson och Simon Lövin, som läst civilingenjör inom energi, miljö och management vid LiU, vann Energi- och Miljötekniska Föreningens stipendietävling 2021 för bästa artikel baserad på examensarbete. De får priset för sitt arbete ”Energieffektivisering av fjärrvärmesystem – lönsamhet genom underhåll”.
I motiveringen står bland annat: ”Intressant ämne, bra redovisat, och som intresserar många drifttekniker. En teoretisk bedömning med stor potential.”
Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) är Sveriges största personförening i byggsektorn med 7 000 medlemmar och har funnits sedan 1909.

 

 

 

LiU coronasäker arbetsgivare och bra på distansarbete

Linköpings universitet finns med i toppskiktet av Randstad Employer Brand Research om Sveriges mest coronasäkra arbetsgivare respektive arbetsgivare som är bäst på att erbjuda distansarbete.
Randstad Employer Brand Research mäter årligen attraktionskraften hos landets 150 största arbetsgivare. En ny del i årets undersökning handlar om coronasäker arbetsmiljö och möjlighet till distansarbete.
På listan över Sveriges mest coronasäkra arbetsgivare hamnar Chalmers och Lunds Universitet på första respektive andra plats. LiU kommer på fjärdeplats tillsammans med Asta Zeneca och IT-företaget Atea.
Och bland arbetsgivare som är bäst på att erbjuda distansarbete, där toppskiktet domineras av universitet och högskolor, ligger Linköpings universitet på tredje plats.
Randstad Employer Brand Research bygger på intervjuer med drygt 4 700 svenskar.

Läs mer om undersökningen på Ranstads webbplats

Guld till LiU-doktorand

Babak Bakhit, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), fick guldpriset för doktorander vid den 47:e internationella konferensen om metallurgiska beläggningar och tunna filmer (ICMCTF) 2021. Han deltog som en av tre forskarstuderande finalister som valts utifrån kvaliteten på deras skriftliga forskningssammanfattningar, CV och utvärderingsbrev.

Läs mer om Babak Bakhit och guldpriset