Vårens andra högskoleprov skrivs på lördag

Lördag den 8 maj anordnas det andra av vårens två högskoleprov, bland annat på Linköpings universitet. Närmare 30 000 personer är anmälda till provet i hela landet
Syftet med de två provtillfällena, mot normalt ett prov per termin, är att öka möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt.
Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva, men för att minska risken för smittspridning av coronaviruset gör Universitets- och högskolerådet (UHR) i vår ett undantag. UHR har också informerat provanordnarna och alla som ska skriva provet om vad man om vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen.

Mer information och tips om förberedelser finns på UHR:s webbplats

 

Förstärkta forskningsmedel till universitet och högskolor fördelas

Regeringen föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor vilket innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12 000 kronor per helårsstudent till 17 500 kronor per helårsstudent från 2021. Detta ska öka möjligheterna till forskningsanknytning och främja kvalitet i utbildningen. För vissa enskilda utbildningsanordnare ökas basresursen från 8 000 kronor per helårsstudent till 12 000 kronor per helårsstudent.
I regeringens vårändringsbudget fördelas 23,2 miljoner kronor till Linköpings universitet.

Se hela pressmeddelandet och fördelningen av anslaget på regeringens webbplats

 

LiU-forskare på Reuters lista över världens klimatforskare

The Reuters Hot List rankar forskare som anses ha störst inverkan på klimatförändringsdebatten. Tio svenska forskare finns med på listan över världens tusen mest inflytelserika klimatforskare. En av dem är David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring, som intar plats 420 på listan.
David Bastviken har bland annat varit med och tagit fram en enkel mätare för flöden av växthusgaser, och en kamera som kan fotografera och filma metanet i luften omkring oss.
The Reuters Hot List baseras på hur många klimatrelaterade artiklar varje forskare publicerat, hur ofta de citerats av andra forskare inom samma område, samt hur ofta det refereras till artiklarna i tidningar och sociala medier.

Tio svenska forskares placering på The Reuters Hot List
182: Chris K Folland, Göterborgs universitet
282: Joacim Rocklöv, Umeå universitet
365: Stefan Gössling, Linnéuniversitetet
420: David Bastviken, Linköpings universitet
429: Martin T Sykes, Lunds universitet
493: Benjamin Smith, Lunds universitet
496: Deliang Chen, Göteborgs universitet
721: Hjalmar Laudon, Sveriges lantbruksuniversitet
765: Erik Kjellström, SMHI
908: Georgia Destouni, Stockholms universitet

LiU-student prisas för exjobb inom kollektivtrafiken

Filip Tammergård, civilingenjör i maskinteknik, energi och miljöteknik, får utmärkelsen bästa examensarbete inom kollektivtrafik på väg och belönas med 40 000 kronor. Priset delas ut av organisationen Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
Hans examensarbete ”Intelligent styrning av trafiksignaler – Trafikstyrningens påverkan på tidsfördröjning och utsläpp i trafiken” lyfter enligt prismotiveringen, ett ämne som fått alldeles för lite uppmärksamhet, men där potentialen för att utveckla kollektivtrafiken är enorm.

Läs mer om priset och pristagaren

Uppdrag för att främja öppen vetenskap

Lärosäten och forskningsfinansiärer har ett gemensamt ansvar för att den nationella riktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer efterföljs och uppnås. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet och Kungl. Biblioteket förtydligade samordningsuppdrag för öppen vetenskap. Även universitet och högskolor får ett uppdrag gällande öppen vetenskap.
– Uppdragen vi ger har som syfte att påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem genom samarbete. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer behöver också ta gemensamt ansvar för att utforma incitament som stödjer öppen vetenskap, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats