Ökade FoU-anslag 2021

Under 2021 beräknas 42,7 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU) vilket motsvarar en ökning med 3,6 miljarder kronor. Mest forskningsmedel, 50 procent, går till universitet och högskolor, 1,4 miljarder kronor mer än 2020, enligt Statistiska centralbyrån.
Läs mer på SCB:s webbplats

Kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen ses över

Agneta Karlsson, generaldirektör vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utses av regeringen till särskild utredare för att bland annat säkerställa att målen för sjuksköterske- och barnmorskeexamen svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Hon ska också se över hur utbildningarna kan uppfylla de minimikrav som finns gällande omfattningen i antal studietimmar i enlighet med EU-rätten.
– Behoven av utbildad personal i välfärden är stora. Det är viktigt att utbildningarna ger de kunskaper som krävs och förbereder för en yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Så ska sommarkursplatserna fördelas

Pandemin har gjort att många studenter haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021, bland annat på sommarkurser. Förslaget innebär att lärosätena får 130 miljoner kronor för att anordna sommarkurser. Därutöver avsätts 50 miljoner kronor för studiemedel vilket innebär en total satsning på 180 miljoner kronor motsvarande 6 000 sommarkursplatser.
För Linköpings universitet innebär förslaget tre miljoner kronor och 140 sommarkursplatser.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

SOF – Digital Edition

Studentorkesterfestivalen ställer inte in, den ställer om. Till, för första gången i historien, Digital Edition. Under helgen 13 -15 maj bjuder SOF in till livesändningar med tävlingar, aktiviteter och medryckande orkestermusik i olika kanaler.
”Utöver det kommer du få möjlighet att beställa hem servicepaket med mat, dryck några exklusiva presenter från oss i SOF-organisationen!, skriver SOF på sin facebooksida.

Satsning på kompletterande pedagogisk utbildning för forskare förlängs

Sverige har en fortsatt stor brist på ämneslärare och det behövs fler lektorer i skolan. Nu föreslår regeringen att satsningen på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen förlängs så att fler som forskat kan bli lärare.
Den här satsningen har haft ett högt söktryck och lockat fler forskarutbildade att bli lärare i till exempel matematik, naturvetenskap och teknik.
I budgetpropositionen för 2021 har regeringen föreslagit att satsningen förstärks och förlängs till och med 2026. Det innebär att upp till 70 studenter kan gå utbildningen som genomförs på heltid under tolv månader i sträck och den som antas till utbildningen kan söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats