Fler tog lärarexamen läsåret 2019/20

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste analys visar också att en jämförelsevis hög andel av de nyutexaminerade lärarna hade en bra möjlighet att försörja sig cirka sex månader efter avlagd examen.

Så ser det ut för nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna

Campushallen bemannar utegymmet i Ryd – för allmänheten

Pandemin har ökat isoleringen och stillasittandet när många jobbar eller studerar hemma. För att möjliggöra och inspirera till rörelse kommer Campushallen ha personal på plats vid utegymmet i Ryd tre timmar, tre dagar i veckan. Med start vecka 15 bemannas gymmet måndagar 17-20, torsdagar 10-13 och söndagar 16-19. Bemanningen pågår fram till vecka 24 för att därefter utvärderas.

Satsning på praktiknära forskning i skolväsendet

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för legitimerade lärare och förskollärare med en examen på forskarnivå att ägna en del av sin arbetstid till praktiknära skolforskning. Syftet är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.
För satsningen avsätter regeringen i år 12,5 miljoner kronor och från 2022 avsätts 25 miljoner kronor årligen. Statsbidraget motsvarar kostnaden för högst 15 procent av lärarens eller förskollärarens lön. Ett villkor är att huvudmannen själv finansierar minst lika stor del av kostnaden för den arbetstid som bidrag ges för.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Parkpris till Paradiset i Vallastaden

Parken Paradiset i Vallastaden, granne med Linköpings universitet, har mottagit Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris.
Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter har delat ut priset sedan 1987 (tidigare Sienapriset). Det går till en park, ett torg eller annan utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning, förverkligande och utförande. Juryn har besökt och granskat drygt 20 kandidater på plats för att utse fyra nominerade och bland dessa fyra valt vinnaren.
I konkurrens med Anders Franzéns park i Stockholm, Broparken, också i Vallastaden samt nordisk djungel, stadsparken i Lund, tog alltså Paradiset i Vallastaden hem segern.

Juryns motivering och mer om priset finns på Sveriges Arkitekters webbplats

 

Forskning för framtidens transportsystem

Regeringen aviserar i forsknings- och innovationspropositionen att programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) fortsätter som ett avtalsreglerat program för samverkan mellan fordonsindustrin och staten samt med oförändrad ambitionsnivå. Utöver det gör regeringen en förstärkning till programmet genom en särskild satsning på fossilfria arbetsmaskiner.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen att FFI förstärks med 50 miljoner kronor 2021 och beräknar att 50 miljoner kronor behöver tillföras 2022. Medlen ska gå till forskning, utveckling och marknadsintroduktion för att driva utvecklingen mot fossilfria arbetsmaskiner och en konkurrenskraftig fordonsindustri.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats