LiU-forskare prisas för psoriasisforskning

Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Ellis och Ivar Janzons pris 2021 på 70 000 kronor. Hon belönas för sina framgångsrika studier av underliggande orsaker till psoriasis och arbetet med att identifiera nya angreppspunkter för behandling.
Charlotta Enerbäck är forskningsledare på Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid LiU. I hennes senaste forskningsprojekt studeras kopplingen mellan systematisk inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats

 

LiU-forskare prisas för studie om amning

Svenska Läkaresällskapet belönar tre forskare för bevisad korrelation mellan amning och stressnivå hos barn. Bakom studien står en forskargrupp vid Linköpings universitet bestående av de tre professorerna Johnny Ludvigsson, Åshild Faresjö och Tomas Faresjö. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.
I artikeln ”Breastfeeding and cortisol in hair in children” drar forskarna slutsatsen att barn som ammas under längre tid har lägre stressnivå många år senare i livet. Det finns därför anledning att hitta lösningar som underlättar för mödrar att amma sina barn och som går att kombinera med dagens förväntningar från ett modernt arbetsliv.
Priset delas ut under en prisceremoni i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats

 

Regeringen föreslår ny skolmiljard

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen 1,3 miljarder kronor för högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan.
Bland annat görs en satsning, för att motverka den allvarliga lärarbristen, som gör det enklare för personer med tidigare akademisk examen att ställa om till läraryrket. Regeringen föreslår en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande grundlärare och ämneslärare.

Läs mer på regeringens webbplats

Kan robotar ersätta människor?

I SVT:s programserie ”Mötet” träffas två personer med vitt skilda åsikter. LiU:s främste robotutvecklaren Fredrik Löfgren, tror att robotar kan ersätta människor och menar att de kan utveckla både medvetenhet och kreativitet. Han möter Anders Hedman, docent i människa-datorinteraktion, som ser stora risker med utvecklingen och menar att robotar aldrig kommer kunna ersätta människor. Programmet spelades in i B-huset på Campus Valla i våras.

Visas i SVT 1 måndag 6 september kl 21.45.

Finns på svtplay från 4 september

LiU-professor utser Årets AI-svensk

Fredrik Heintz, researcher, IDA

Den 18 november presenteras Årets AI-svensk och i juryn sitter bland annat biträdande professor Fredrik Heintz, AI-forskare på LiU och ordförande i svenska AI-sällskapet.
Årets AI-svensk är ett pris som delas ut av IT&Telekomföretagen. Utmärkelsen går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Juryn består av handplockade experter från näringslivet, offentlig sektor och akademin.
Vinnaren offentliggörs under evenemanget AI SUMMIT 2021.

Läs mer på IT&Telekomföretagens webbplats