LiU-professor får Gerard Bonniers essäpris

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, har tilldelats Gerard Bonniers essäpris 2021 för sin bok ”Där historien tar slut”. Han får ett stipendium på 100 000 kronor.
I motiveringen står bland annat: ”Med litteraturen och konsten som material exponerar han västvärldens uppvisade framsidor och dolda baksidor, och blottar klyftorna och de globala orättvisorna.”
Stefan Jonsson etablerad sig redan 1993 med sin debutbok ”De andra” där han introducerade nya idéer om mångkulturalism, rasism, postkolonial kultur och globalisering i Sverige.
Gerard Bonniers Essäpris delar årligen ut ett stipendium à 100 000 kronor. Bland tidigare pristagare märks bland annat Horace Engdahl, Sara Danius, Georg Klein och Per Wirtén.

Läs mer om priset på Albert Bonniers förlags webbplats

 

Pionjär prisas för insatser inom medicinsk bildvetenskap

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Linköpings universitet, tilldelas Erna Ebelings pris 2021 på 35 000 kronor från Svenska Läkaresällskapet.
Han belönas för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Anders Persson har också initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid LiU.
Prisutdelning äger rum på de digitala Medicinteknikdagarna 5-6 oktober 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats

LiU-forskare prisas för psoriasisforskning

Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Ellis och Ivar Janzons pris 2021 på 70 000 kronor. Hon belönas för sina framgångsrika studier av underliggande orsaker till psoriasis och arbetet med att identifiera nya angreppspunkter för behandling.
Charlotta Enerbäck är forskningsledare på Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid LiU. I hennes senaste forskningsprojekt studeras kopplingen mellan systematisk inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats

 

LiU-forskare prisas för studie om amning

Svenska Läkaresällskapet belönar tre forskare för bevisad korrelation mellan amning och stressnivå hos barn. Bakom studien står en forskargrupp vid Linköpings universitet bestående av de tre professorerna Johnny Ludvigsson, Åshild Faresjö och Tomas Faresjö. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.
I artikeln ”Breastfeeding and cortisol in hair in children” drar forskarna slutsatsen att barn som ammas under längre tid har lägre stressnivå många år senare i livet. Det finns därför anledning att hitta lösningar som underlättar för mödrar att amma sina barn och som går att kombinera med dagens förväntningar från ett modernt arbetsliv.
Priset delas ut under en prisceremoni i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets webbplats

 

Regeringen föreslår ny skolmiljard

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen 1,3 miljarder kronor för högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan.
Bland annat görs en satsning, för att motverka den allvarliga lärarbristen, som gör det enklare för personer med tidigare akademisk examen att ställa om till läraryrket. Regeringen föreslår en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande grundlärare och ämneslärare.

Läs mer på regeringens webbplats