Två VR-bidrag till postdok utomlands

Två forskare har fått drygt 3 miljoner kronor var från Vetenskapsrådet i bidrag för postdoktorsvistelse utomlands. Naira Topooco ska göra en postdok i USA och forska om beteendemedicin för ungdomar. Hon disputerade tidigare i år vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. Stephanie Heusser ska göra sin postdoktorsvistelse i Köpenhamn och forska om nervsignalering vid smärta och stroke. Därefter planerar hon att forska vid Linköpings universitet. Hon disputerade vid Stockholms universitet tidigare i år.

Tre tidskrifter fick VR-stöd

Tre vetenskapliga tidskrifter med sin bas vid Linköpings universitet fick stöd när Vetenskapsrådet delade ut bidrag till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Johanna Dahlin, postdoktor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), fick totalt 600.000 kronor för perioden 2018-20 till tidskriften Culture unbound. I tidskriften presenteras tvärvetenskaplig kulturforskning. Per Andersson, professor i pedagogik, fick för samma period 390.000 kronor till Nordic Journal of Vocational Education and Training och Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, fick 540.000 kronor till en europeisk tidskrift om vuxnas utbildning och lärande.

 

Stipendium från Drottning Silvia

Naira Topooco, doktorand i klinisk psykologi, har fått ett forskarstipendium från Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond. Fonden delar årligen ut anslag till forskarstuderande som har en inriktning mot barn och funktionshinder. Naira Topooco ska utvärdera kbt på internet via en chatt för tonåringar med depression.