Sara Liin ny ledamot i Sveriges unga akademi

Sara Liin, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet, väljs in i Sveriges unga akademi. Hon är en av åtta nya ledamöter som nu väljs in. Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Akademin vill nyansera bilden av vem som kan vara forskare, och engagerar sig också i forskningspolitiska frågor för att främja forskningens villkor.

Sara Liin.

Sara Liin, docent i neurobiologi vid LiU.

Karel Duchen prisad av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Docent Karel Duchen vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) har mottagit det nyinstiftade priset Above & Beyond, som instiftats av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Priset ges till läkare som gjort extraordinära insatser i vården av en person med en sällsynt diagnos. Enligt förbundet är Karel Duchen själva inspirationskällan till att priset instiftades.
Det är förbundets medlemmar som kan nominera läkare. I nomineringar beskrivs Karel Duchen som ”en ödmjuk, varm personlighet som visar ett personligt intresse och engagemang för patienten. Det som kännetecknat hans insatser som läkare är också villigheten att sätta sig in ovanliga, komplicerade medicinska problem och med stor tillgänglighet funnits till för patienten i långt större utsträckning än hans roll som läkare kräver.

Karel Duchen mottog sitt pris på Sällsynta Dagen i Stockholm den 29 februari 2020.

Kvantbiologi utforskas i ny bok

Joar Svanvik, professor emeritus vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid LiU, och överläkare vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, är en av fyra forskare som tillsammans med vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad skrivit den nya boken ”Kvantfysiken och livet”. Boken ges ut av Volante förlag i mars 2020.

Markus Heilig invald i KVA

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är Markus Heilig, professor i psykiatri, som valts in i klassen för medicinska vetenskaper.

Markus Heilig

Professor Markus Heilig, ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Peter Holgersson AB

– Det är förstås oerhört hedrande och kul. Ingen annan psykiater är med, så för mig innebär det att jag i Akademins arbete med att främja vetenskap kommer att företräda den kunskap som finns om psykiska sjukdomar, deras mekanismer, och vetenskapligt grundad behandling. Det känns väldigt angeläget, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och chef för Centrum för social och affektiv neurovetenskap vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), och överläkare vid psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

De övriga som valdes in är Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet, Andreas Strömbergsson, professor i matematik vid Uppsala universitet, Mark Pearce, professor i fysik med inriktning mot astropartikelfysik vid KTH, och Ilona Riipinen, professor vid Stockholms universitet.

Läs mer på KVA:s webbplats