Fredrik Heintz EU-expert inom AI

Fredrik Heintz, docent vid Institutionen för datavetenskap, har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens expertgrupp inom artificiell intelligens – High-Level Expert Group on AI.
Gruppen har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI-strategi, vilket innebär att formulera rekommendationer om etiska, legala och samhälleliga aspekter av AI. Gruppen ska även vara styrgrupp för den europeiska AI-alliansen, interagera med andra initiativ, hjälpa till att stimulera en dialog med olika intressenter, samla in synpunkter och ta hänsyn till dessa i sina analyser och rapporter. I gruppen ingår ett 50-tal personer från akademi, företag och organisationer.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence

Studenter prisas för examensarbete

Två studenter på utbildningsprogrammet Informationsteknologi, Nicklas Östman och Rasmus Lindström, har fått ett nationellt pris för sitt examensarbete på masternivå. Priset delas ut av IT Service Management (ITSM), ett kunskapsnätverk för professionella inom branschen. I sitt examensarbete har studenterna tittat närmare på hur effektiv den agila, eller lättrörliga, utvecklingsprocessen är i tre olika organisationstyper och hur yttre krav och styrning påverkar utvecklingen av mjukvara. Examensarbetet får priset med motiveringen: ”Uppsatsen håller en hög vetenskaplig kvalitet och den har en stark förankring i såväl befintlig litteratur som i empiri. Analys och resultat är mycket detaljerat och ämnet är innovativt. Kunskapsbidraget blir särskilt relevant för ITSM-området då den visar på konflikten mellan planbaserad och agil styrning”.