Professor Ali Ahmed knyts till Ratio

Ali Ahmed, LiU-professor i nationalekonomi, knyts till näringslivets forskningsinstitut Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid. Hans forskning rör bland annat ekonomiska perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden.

Ali Ahmed är avdelningschef och forskningsansvarig för nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han undervisar främst i mikroekonomi på avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer på Ratios webbplats

Ali Ahmeds medarbetarsida

LiU bakom nytt stort trästipendium

Ett nytt stort stipendium för utövare inom trä och konsthantverk har delats ut för första gången av Kulturgatan Bodafors i samarbete med Malmstens Linköpings universitet. Stipendiet har möjliggjorts med bidrag från Familjen Kamprads stiftelse. Syftet är att främja unga människors arbete med trä.

Emma Dahlqvist, textilformgivare, konstnär och slöjdare med materialet näver i fokus, är den första mottagaren av stipendiet Wood Art Residence Bodafors. Hon får 75 000 kronor och en två månaders residensperiod.

Under fem år kommer en urvalskommitté med representanter från bland annat LiU att utse årliga stipendiater.

Läs mer på LiU-webben

Smarta lösningar gav pris till LiU-studenter

Fem sistaårsstudenter på civilingenjörsprogrammen i maskinteknik respektive design- och produktutveckling tog hem de två första priserna i den internationella tävlingen Toyota Logistic Engineering Challenge. Tävlingen går ut på att ta fram smarta konstruktionslösningar för framtidens lagerhanteringsssystem. LiU-studenterna hade tagit fram en självstyrande gaffeltruck och en självstyrande pallyftare, som även kan interagera med varandra.

I det vinnande laget ingick Mattias Barrklev och Oskar Brännström, medan laget som kom på andra plats bestod av Alexander Nilsson, Fredrik Engström och Valdemar Melin. Studenterna har arbetat mycket tillsammans och mest för reglernas skull delat upp tävlingsbidraget i två delar. Med andra ord kan alla sägas vara vinnare.

Logistikstudenter gjorde bästa ex-jobbet

För femte året i rad vann LiU-studenter med logistik som specialisering pris för årets bästa examensarbete i landet inom området. Denna gång var det Dennis Lannerström och Anton Schenning som tog hem stipendiet på 10.000 kronor. Deras examensarbete behandlar framtagandet av en logistisk styrmodell för logistikfunktionen på Apoteket AB. Priset delas ut av kompetensnätverket Plan.

LiU-studenter fick uppsatspris

Masterstudenterna Edgaras Rakevicius och Louis Auzias fick i veckan ta emot Svenska Projektakademiens uppsatspris för bästa C/D-uppsats med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag. Uppsatsen handlar om kunskapsintegration.  De båda studenterna kommer från Litauen och Frankrike och gick i juni 2016 ut från masterprogrammet Business Administration – Strategy and Management in International Organisations vid Linköpings universitet.