Utmärkelse för framstående brännskadevård

Folke Sjöberg, professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, och brännskadeavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping, har fått en utmärkelse av American Burns Association (ABA) för kvalitetsarbetet runt att få de bästa överlevnadsresultaten i världen i dag. ABA är den amerikanska intresseföreningen för brännskadevård i USA och den övergripande, drivande kontrollorganisationen för denna typ av vård i USA. Utmärkelsen the Everett Idris Evans Memorial Lecture delas ut med ett antal års mellanrum till en person eller verksamhet utanför USA som har gjort ett väsentligt bidrag till att brännskadevården förbättrats.

Folke Sjöberg tar emot utmärkelsen för väsentliga bidrag till förbättrad brännskadevård

Folke Sjöberg tar emot utmärkelsen för väsentliga bidrag till förbättrad brännskadevård. Foto: Folke Sjöberg tar emot utmärkelsen för väsentliga bidrag till förbättrad brännskadevård. Foto: © Elite Photography Group

Barnafridsforskare i TV4 om övergrepp mot barn

Maria Schillaci, utredare vid Barnafrid, medverkar i programmet ”Efter fem” på TV4, ungefär klockan 18.20 torsdagen den 17 januari. Hon är inbjuden med anledning av en rankning om hur väl länder jobbar mot sexuella övergrepp på barn, där Sverige kommer på andra plats efter Storbritannien. Rankningen är gjord av tidningen The Economist och har uppmärksammats i en artikel i Svenska Dagbladet.

Johnny Ludvigsson bland världens främsta diabetesexperter

Johnny Ludvigsson, senior professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, rankas på sjätte plats bland de tio allra bästa forskarna i världen inom typ 1-diabetes. Rankningen görs av Expertscape, som gör rankningen baserad på publicerade vetenskapliga artiklar i den internationella medicinska databasen Pubmed under de senaste tio åren. Ännu en svensk forskare, professor Åke Lernmark vid Lunds universitet, är med på tio-i-topp-listan (plats 8).

– Även om det viktigaste är resultaten, och helst om det är till nytta för barn, ungdomar och vuxna med typ 1-diabetes, så är det ju hedrande att bli utsedd till nummer ett i Europa och i världen utanför USA. Och det är roligt att Linköping får vara med på världskartan, säger Johnny Ludvigsson.

Hela listan på experter och institut

Miljoner till forskning om tuberkulosbehandling

Maria Lerm, biträdande professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, är medsökande i ett projekt som fått ett forskningsbidrag från Olav Thon Stiftelsen. Bidraget är på tio miljoner norska kronor (motsvarande ca 10,6 miljoner svenska kronor) fördelat på fyra år. Professor Trude Helen Flo vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU) är huvudansvarig forskare för projektet där Maria Lerm är nordisk partner. Tillsammans ska de utforska nya behandlingsstrategier för tuberkulos och andra sjukdomar som orsakas av mykobakterier.

– Vi ska söka efter proteiner som bakterien använder för att orsaka sjukdom och som läkemedel skulle kunna riktas mot, så kallade ”drug targets”. Parallellt med det ska vi leta efter nya läkemedel genom att testa ett stort antal substanser med hjälp av högeffektiva metoder som vi utvecklat. Det unika med projektet är att vi använder dessa båda strategier i samma projekt, det vill säga vi har verktygen till hands att identifiera bakteriens svaga punkter samt att hitta ämnen som kan förhindra sjukdomsalstrande funktioner, säger Maria Lerm.

Maria Lerm driver den del av forskningsprojektet som handlar om att hitta nya aktiva ämnen.

Olav Thon Stiftelsen grundades år 2013 och delar i år ut totalt 42 miljoner norska kronor till medicinsk och naturvetenskaplig forskning och undervisning. Årets utlysning var inriktad mot forskning kring att bekämpa antibiotikaresistens.

Maria Lerm, Trude helen Flo och Olav Thon

Från ceremonin den 8 mars i Oslo, från vänster: Maria Lerm, Trude Helen Flo och Olav Thon. Foto: UiO/Terje Heiestad

Maria Jenmalm med i AcademiaNet

Maria Jenmalm, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, har blivit inkluderad i AcademiaNet. Hon nominerades av Vetenskapsrådet. AcademiaNet är en europeisk internetportal med säte i Tyskland, som grundades år 2010 med syftet att synliggöra framstående kvinnliga forskare och öka andelen kvinnor i ledarskapspositioner. De kvinnor som presenteras i databasen har nominerats av externa partners och bedömts uppfylla kriterier som utomordentliga vetenskapliga kvalifikationer och oberoende ledarskap.

Maria Jenmalm forskar om allergier och astma i syfte att hitta metoder för att förebygga allergi.