Utmärkelse till konstvetaren Niclas Franzén

Niclas Franzén, konstvetare och lektor vid Institutionen för kultur och kommunikation vid LiU, har fått utmärkelsen som Norrköpings konstvetenskapliga förenings stipendiat 2018.
I motiveringen framhålls hans vetenskapliga noggrannhet redan under studietiden vid LiU då han analyserade symbolistiska teman ibland annat Ivar Arosenius bildkonst. Senare har han fördjupat sig i symbolismens teori och metafysik. Med sina djupa kunskaper och med ett lättfattligt och medryckande språk har Niclas Franzén väckt ett intresse för symbolismen.
– Niclas Franzén är en omtyckt föreläsare och en utmärkt skribent, säger Gary Svensson, professor vid IKK i en kommentar.
– Förra gången utmärkelsen delades ut var 2016, i samband med att konstvetenskap vid LiU firade sitt 30-årsjubiléum. NKF kommer att ha många att välja bland framöver, det finns många konst- och kulturvetare som håller hög klass.