Pris för idrottsforskning till Kristofer Hedman

Kristofer Hedman, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har fått SCIF:s lilla pris från Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF). Han forskar om hur hjärt- och kärlsystemet anpassar sig till olika situationer, som fysisk träning och hjärtsjukdom.

– Att få priset är jätteroligt förstås, och hedrande. Inte minst när jag sneglar på vilka som fått utmärkelsen före mig, där finns flera av mina förebilder, säger Kristofer Hedman.

Prissumman är 50 000 kronor.

– En tanke jag haft ett tag är att bygga någon slags plattform för att tillgängliggöra forskningen för fler. Idrottsfysiologi, arbetsfysiologi och forskning inom fysisk aktivitet berör ju i någon mån alla människor, och ibland känns vägen från forskare till en intresserad allmänhet alldeles för lång. Vi får se om jag nu med hjälp av dessa pengar kan påbörja den processen, säger Kristofer Hedman.

SCIF delar ut två pris för forskning av hög kvalitet som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Vid samma tillfälle tilldelades Toni Arndt, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, SCIF:s stora pris om 100 000 kronor.

Av: Karin Söderlund Leifler