LiU-forskare får pris för bästa vetenskapliga artikel

Varje år delar tidskriften Science and Technology of Advanced Materials (STAM) ut pris till den bästa vetenskapliga artikeln inom sitt område. I år går utmärkelsen till forskare från Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet och deras japanska forskarkollegor.

Artikeln handlar om organiska och icke-organiska termoelektriska material som kan användas för att omvandla värme till energi som ska driva sensorer och sändare i en allt mer uppkopplad värld.

Den prisvinnande artikeln: Thermoelectric materials and applications for energy harvesting power generation, Ioannis Petsagkourakis , Klas Tybrandt , Xavier Crispin , Isao Ohkubo , Norifusa Satoh and Takao Mori, Science and Technology of Advanced Materials 2018. DOI: /10.1080/14686996.2018.1530938

Läs mer om utmärkelsen: Pressmeddelande från STAM

Pris för idrottsforskning till Kristofer Hedman

Kristofer Hedman, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har fått SCIF:s lilla pris från Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF). Han forskar om hur hjärt- och kärlsystemet anpassar sig till olika situationer, som fysisk träning och hjärtsjukdom.

– Att få priset är jätteroligt förstås, och hedrande. Inte minst när jag sneglar på vilka som fått utmärkelsen före mig, där finns flera av mina förebilder, säger Kristofer Hedman.

Prissumman är 50 000 kronor.

– En tanke jag haft ett tag är att bygga någon slags plattform för att tillgängliggöra forskningen för fler. Idrottsfysiologi, arbetsfysiologi och forskning inom fysisk aktivitet berör ju i någon mån alla människor, och ibland känns vägen från forskare till en intresserad allmänhet alldeles för lång. Vi får se om jag nu med hjälp av dessa pengar kan påbörja den processen, säger Kristofer Hedman.

SCIF delar ut två pris för forskning av hög kvalitet som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Vid samma tillfälle tilldelades Toni Arndt, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, SCIF:s stora pris om 100 000 kronor.

Av: Karin Söderlund Leifler

Sara Liin ny ledamot i Sveriges unga akademi

Sara Liin, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet, väljs in i Sveriges unga akademi. Hon är en av åtta nya ledamöter som nu väljs in. Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Akademin vill nyansera bilden av vem som kan vara forskare, och engagerar sig också i forskningspolitiska frågor för att främja forskningens villkor.

Sara Liin.

Sara Liin, docent i neurobiologi vid LiU.

Karel Duchen prisad av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Docent Karel Duchen vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) har mottagit det nyinstiftade priset Above & Beyond, som instiftats av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Priset ges till läkare som gjort extraordinära insatser i vården av en person med en sällsynt diagnos. Enligt förbundet är Karel Duchen själva inspirationskällan till att priset instiftades.
Det är förbundets medlemmar som kan nominera läkare. I nomineringar beskrivs Karel Duchen som ”en ödmjuk, varm personlighet som visar ett personligt intresse och engagemang för patienten. Det som kännetecknat hans insatser som läkare är också villigheten att sätta sig in ovanliga, komplicerade medicinska problem och med stor tillgänglighet funnits till för patienten i långt större utsträckning än hans roll som läkare kräver.

Karel Duchen mottog sitt pris på Sällsynta Dagen i Stockholm den 29 februari 2020.