Professor Ali Ahmed knyts till Ratio

Ali Ahmed, LiU-professor i nationalekonomi, knyts till näringslivets forskningsinstitut Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid. Hans forskning rör bland annat ekonomiska perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden.

Ali Ahmed är avdelningschef och forskningsansvarig för nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han undervisar främst i mikroekonomi på avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer på Ratios webbplats

Ali Ahmeds medarbetarsida

Anders Persson får Erna Ebelings pris

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid LiU, tilldelas Erna Ebelings pris för 2021 som delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Anders Persson får priset för sin framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering. Forskningen har klinisk tillämpning inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion.
Erna Ebelings pris ska främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik. Läs mer om priset och tidigare pristagare på Svenska Läkaresällskapets webb.

LiU-forskare får pris för bästa vetenskapliga artikel

Varje år delar tidskriften Science and Technology of Advanced Materials (STAM) ut pris till den bästa vetenskapliga artikeln inom sitt område. I år går utmärkelsen till forskare från Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet och deras japanska forskarkollegor.

Artikeln handlar om organiska och icke-organiska termoelektriska material som kan användas för att omvandla värme till energi som ska driva sensorer och sändare i en allt mer uppkopplad värld.

Den prisvinnande artikeln: Thermoelectric materials and applications for energy harvesting power generation, Ioannis Petsagkourakis , Klas Tybrandt , Xavier Crispin , Isao Ohkubo , Norifusa Satoh and Takao Mori, Science and Technology of Advanced Materials 2018. DOI: /10.1080/14686996.2018.1530938

Läs mer om utmärkelsen: Pressmeddelande från STAM

Pris för idrottsforskning till Kristofer Hedman

Kristofer Hedman, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har fått SCIF:s lilla pris från Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF). Han forskar om hur hjärt- och kärlsystemet anpassar sig till olika situationer, som fysisk träning och hjärtsjukdom.

– Att få priset är jätteroligt förstås, och hedrande. Inte minst när jag sneglar på vilka som fått utmärkelsen före mig, där finns flera av mina förebilder, säger Kristofer Hedman.

Prissumman är 50 000 kronor.

– En tanke jag haft ett tag är att bygga någon slags plattform för att tillgängliggöra forskningen för fler. Idrottsfysiologi, arbetsfysiologi och forskning inom fysisk aktivitet berör ju i någon mån alla människor, och ibland känns vägen från forskare till en intresserad allmänhet alldeles för lång. Vi får se om jag nu med hjälp av dessa pengar kan påbörja den processen, säger Kristofer Hedman.

SCIF delar ut två pris för forskning av hög kvalitet som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Vid samma tillfälle tilldelades Toni Arndt, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, SCIF:s stora pris om 100 000 kronor.

Av: Karin Söderlund Leifler