Barnafridsforskare i TV4 om övergrepp mot barn

Maria Schillaci, utredare vid Barnafrid, medverkar i programmet ”Efter fem” på TV4, ungefär klockan 18.20 torsdagen den 17 januari. Hon är inbjuden med anledning av en rankning om hur väl länder jobbar mot sexuella övergrepp på barn, där Sverige kommer på andra plats efter Storbritannien. Rankningen är gjord av tidningen The Economist och har uppmärksammats i en artikel i Svenska Dagbladet.

Johnny Ludvigsson bland världens främsta diabetesexperter

Johnny Ludvigsson, senior professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, rankas på sjätte plats bland de tio allra bästa forskarna i världen inom typ 1-diabetes. Rankningen görs av Expertscape, som gör rankningen baserad på publicerade vetenskapliga artiklar i den internationella medicinska databasen Pubmed under de senaste tio åren. Ännu en svensk forskare, professor Åke Lernmark vid Lunds universitet, är med på tio-i-topp-listan (plats 8).

– Även om det viktigaste är resultaten, och helst om det är till nytta för barn, ungdomar och vuxna med typ 1-diabetes, så är det ju hedrande att bli utsedd till nummer ett i Europa och i världen utanför USA. Och det är roligt att Linköping får vara med på världskartan, säger Johnny Ludvigsson.

Hela listan på experter och institut

Två VR-bidrag till postdok utomlands

Två forskare har fått drygt 3 miljoner kronor var från Vetenskapsrådet i bidrag för postdoktorsvistelse utomlands. Naira Topooco ska göra en postdok i USA och forska om beteendemedicin för ungdomar. Hon disputerade tidigare i år vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. Stephanie Heusser ska göra sin postdoktorsvistelse i Köpenhamn och forska om nervsignalering vid smärta och stroke. Därefter planerar hon att forska vid Linköpings universitet. Hon disputerade vid Stockholms universitet tidigare i år.

Vinnovapengar till forskningssamarbete med industrin

Forskare vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, deltar i två forskningsprojekt som fått finansering av Vinnova för att bidra med lösningar till problem ihop med projektparter inom industrin. Det första projektet har titeln ”Oförstörande kemisk analys av kontaktytan mellan verktyg och spåna”. Projektet har fått 487 000 kronor i bidrag från Vinnova och koordineras av LiU med Seco Tools som projektpart. Det andra projektet, ” In situ-undersökning av aluminiumoxiduppbrytning vid flussfri lödning”, har beviljats 499 000 kronor och koordineras av Gränges Sweden AB med LiU som projektpart.

Per Jensen prisad för kreativ forskning

Per Jensen, professor i etologi (läran om djurs beteenden) vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), fick nyligen utmärkelsen ”ISAE Creativity Award” av International Society for Applied Ethology.
Utmärkelsen tilldelas en person som genom exceptionell kreativitet har bidragit med forskning, en teori, ett koncept eller en metod som har haft en betydande inverkan på forskningen inom tillämpad etologi. Per Jensen har i sin forskning bland annat kunnat visa i höns att stress hos föräldrarna förs vidare till avkomman och får långsiktiga effekter. Det sker via mindre förändringar som påverkar arvsmassan, men utan att ändra själva den genetiska koden, som kallas epigenetiska förändringar. I dag är Jensens forskning främst inriktad på höns och hundar, till exempel genetiska mekanismer bakom djurens stressbeteende.

Per Jensen, professor i etologi. Foto: David Brohede