Fredrik Heintz EU-expert inom AI

Fredrik Heintz, docent vid Institutionen för datavetenskap, har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens expertgrupp inom artificiell intelligens – High-Level Expert Group on AI.
Gruppen har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI-strategi, vilket innebär att formulera rekommendationer om etiska, legala och samhälleliga aspekter av AI. Gruppen ska även vara styrgrupp för den europeiska AI-alliansen, interagera med andra initiativ, hjälpa till att stimulera en dialog med olika intressenter, samla in synpunkter och ta hänsyn till dessa i sina analyser och rapporter. I gruppen ingår ett 50-tal personer från akademi, företag och organisationer.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence

Miljoner till forskning om tuberkulosbehandling

Maria Lerm, biträdande professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, är medsökande i ett projekt som fått ett forskningsbidrag från Olav Thon Stiftelsen. Bidraget är på tio miljoner norska kronor (motsvarande ca 10,6 miljoner svenska kronor) fördelat på fyra år. Professor Trude Helen Flo vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU) är huvudansvarig forskare för projektet där Maria Lerm är nordisk partner. Tillsammans ska de utforska nya behandlingsstrategier för tuberkulos och andra sjukdomar som orsakas av mykobakterier.

– Vi ska söka efter proteiner som bakterien använder för att orsaka sjukdom och som läkemedel skulle kunna riktas mot, så kallade ”drug targets”. Parallellt med det ska vi leta efter nya läkemedel genom att testa ett stort antal substanser med hjälp av högeffektiva metoder som vi utvecklat. Det unika med projektet är att vi använder dessa båda strategier i samma projekt, det vill säga vi har verktygen till hands att identifiera bakteriens svaga punkter samt att hitta ämnen som kan förhindra sjukdomsalstrande funktioner, säger Maria Lerm.

Maria Lerm driver den del av forskningsprojektet som handlar om att hitta nya aktiva ämnen.

Olav Thon Stiftelsen grundades år 2013 och delar i år ut totalt 42 miljoner norska kronor till medicinsk och naturvetenskaplig forskning och undervisning. Årets utlysning var inriktad mot forskning kring att bekämpa antibiotikaresistens.

Maria Lerm, Trude helen Flo och Olav Thon

Från ceremonin den 8 mars i Oslo, från vänster: Maria Lerm, Trude Helen Flo och Olav Thon. Foto: UiO/Terje Heiestad

Malin Thor Tureby med i AcademiaNet

Malin Thor Tureby, biträdande professor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, har blivit inkluderad i AcademiaNet – Expert Database of Outstanding Female Academics, efter att ha nominerats av Vetenskapsrådet. AcademiaNet är en europeisk internetportal med säte i Tyskland, som grundades år 2010 med syftet att synliggöra framstående kvinnliga forskare och öka andelen kvinnor i ledarskapspositioner inom universitets- och forskarvärlden. De kvinnor som har fått en profil och presenteras i databasen har nominerats av externa partners och bedömts ha excellenta vetenskapliga kvalifikationer och utomordentliga akademiska referenser.

Nu finns fler än 130 kvinnor från Sverige med i databasen, varav nio från Linköpings universitet.

Maria Jenmalm med i AcademiaNet

Maria Jenmalm, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, har blivit inkluderad i AcademiaNet. Hon nominerades av Vetenskapsrådet. AcademiaNet är en europeisk internetportal med säte i Tyskland, som grundades år 2010 med syftet att synliggöra framstående kvinnliga forskare och öka andelen kvinnor i ledarskapspositioner. De kvinnor som presenteras i databasen har nominerats av externa partners och bedömts uppfylla kriterier som utomordentliga vetenskapliga kvalifikationer och oberoende ledarskap.

Maria Jenmalm forskar om allergier och astma i syfte att hitta metoder för att förebygga allergi.