Prisad professor

Professor Martin Kylhammar vid institutionen för samhällsutveckling och kultur, ISAK, får HM Konungens medalj av 8:e storleken. Han tilldelas utmärkelsen ”för förtjänstfulla insatser inom litteraturvetenskapen”. Medaljutdelningen sker den 7 februari på Stockholms slott.

LINKÖPING 150928 Martin Kylhammar  Foto: Åke Karlsson, Corren

212 miljarder i studieskulder

Vid den här tiden på året får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder hos CSN. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 212 miljarder kronor.

De högsta skulderna har personer som bor i Uppsala och Stockholms län. Östergötland hamnar på sjätte plats. Här är den genomsnittliga studieskulden 132 874 kronor per person.

Läs pressmeddelandet från CSN

NISAL inte längre institut

NISAL – Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande – kommer från årsskiftet inte längre att ha benämningen institut. Istället kommer verksamheten att organisatoriskt finnas på en avdelning vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV.
– Det här förändrar ingenting i verksamheten. All forskning, personal och ekonomi finns kvar. Det är bara en organisatorisk förändring. Från början fanns verksamheten vid Tema Äldre och åldrande, sedan gick den över i institutet NISAL och nu blir det en avdelning, kommenterar avdelningschef Annika Taghizadeh Larsson.

Innovationsstipendium till LiU-doktorand

Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid ITN

Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid ITN

Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid ITN, har fått LFV:s innovationsstipendium 2016. Han har bland annat studerat hur arbetsbelastningen ser ut när flygtrafikledare sköter trafikledning på distans för flera flygplatser.