Begränsade högskoleprov minskade inte ungas chanser

Coronapandemin har medfört att färre personer fått skriva högskoleprovet det senaste året. Men begränsningen har haft liten påverkan på samtliga åldersgruppers möjlighet att komma in på höstens högskoleutbildningar, visar Universitets- och högskolerådets (UHR) analys.
Analysen visar att de yngsta, som grupp, i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019. Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.
Analysresultatet gäller på gruppnivå, på individnivå kan ett uteblivet provresultat haft stor betydelse, särskilt för de som sökt populära utbildningar.

Läs mer på UHR:s webbplats

 

 

Rekord i antal studenter 2020/21

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att både antalet nybörjare och antalet registrerade studenter fortsatt att öka. Förändringen av antalet nybörjare är däremot marginell med en total ökning av knappt 300 personer. Det beror på att antalet inresande nybörjare minskat med nästan lika mycket som antalet svenska nybörjare.
Antalet högskolenybörjare ökade under läsåret från 91 956 till 92 239 personer. Antalet kvinnor ökade med 1008 personer och antalet män minskade med 728 personer. Det innebär att 59 procent av högskolenybörjarna var kvinnor.

Mer statistik finns på UKÄ:s webbplats

 

Unga LiU-forskare fick anslag från Lions

Fem doktorander och fem postdocs vid Linköpings universitet har tagit emot 2021 års anslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar. Utdelningen skedde vid en ceremoni på Campus US. Anslagen är på sammanlagt cirka två miljoner kronor och finansieras av Lion-klubbarna i form av gåvor från företag och privatpersoner samt avkastning.

Läs mer om priset och pristagarnas forskningsprojekt

Strategi för Horisont Europa

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår 2021–2027. Syftet är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.
– Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige får genom deltagande i Horisont Europa möjlighet att utvecklas, växa och bli ännu starkare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Prins Carl Philip besöker Visualiseringscenter

Tisdagen den 12 oktober gör prins Carl Philip ett besök på Visualiseringscenter C i Norrköping. I programmet medverkar bland andra Anders Ynnerman, LiU-professor och direktör för Visualiseringscenter C. Han kommer att visa prinsen alltifrån modeller av coronavirus och globala bilder av pandemin till matematiken bakom visuella effekter och möjliga platser för liv i universum, för att demonstrera vetenskapens uppgift att kommunicera och entusiasmera med fakta, kunskap och upplevelser.