Första filmen om Agtechs såmaskin

I september förra året fick ett 20-tal EU-ambassadörer på besök i Östergötland en världspremiärvisning av en ny såmaskin, framtagen genom ett samarbete inom Agtech 2030.
Nu kan Lantbrukets affärstidning ATL:s 160 000 läsare se den första officiella filmen som visar hur såmaskinen Flexrow fungerar och vad den kan användas till inom lantbruk och skogsbruk.
Såmaskinen är utvecklad med flygteknologi från Saab och skapad i samarbete med Hushållningssällskapet och Linköpings universitet. Maskinen gör det möjligt för jordbrukare att precisions-så grödor utan att kliva ur traktorn.
Reportaget är gjort av teknikjournalisten Fredrik Stork i universitets verkstad. Medverkar i reportaget gör Magnus Landberg, Saab Ventures tillika industridoktorand på Linköpings universitet.

Se reportaget på ATL TV

 

Nya insatser för lärares kompetensutveckling

Regeringen ser ett behov av att legitimerade lärare och förskollärare ska kunna förberedas för uppdraget som rektor. Från och med i höst kommer därför universitet och högskolor, på uppdrag av Skolverket, att kunna anordna rekryteringsutbildning för blivande rektorer samt mentorsutbildning för att nya lärare ska få en introduktionsperiod av hög kvalitet.
Utbildningarna ger högskolepoäng och ska kunna påbörjas redan under hösten 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

VR ska finansiera forskning om långtidscovid

Vetenskapsrådet (VR) får i uppdrag av regeringen att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Regeringen har i en extra ändringsbudget avsatt 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid.
Satsningen kompletterar de mer långsiktiga och breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Äldre företagare – ny bok om en stor grupp

Äldre företagare heter en ny bok av Elisabeth Sundin, seniorprofessor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Uttrycket ”äldre företagare” kan förefalla motsägelsefullt. Företagare väcker tankar om aktivitet och framåtanda, äldre pekar på det motsatta.
Men äldre företagare är inget ovanligt. De är heller ingen enhetlig grupp. Men de är många och genom sin verksamhet bidrar de till samhället och ekonomin.
Boken porträtterar tjugo äldre företagare som driver arton företagare. Bland dessa finns flera som utmanar invanda föreställningar om företagande och entreprenörskap.

 

VR får uppdrag att kommunicera om vaccination mot covid-19

Vetenskapsrådet (VR) får i uppdrag av regeringen att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.
Det här är den största vaccinationsinsatsen någonsin i Sverige och det finns ett stort behov av forskningsbaserad kunskap om vaccinet. Kommunikationsinsatserna ska medverka till att vetenskapligt underbyggda fakta kommuniceras.

Mer information om uppdraget på regeringens webbplats