Kan robotar ersätta människor?

I SVT:s programserie ”Mötet” träffas två personer med vitt skilda åsikter. LiU:s främste robotutvecklaren Fredrik Löfgren, tror att robotar kan ersätta människor och menar att de kan utveckla både medvetenhet och kreativitet. Han möter Anders Hedman, docent i människa-datorinteraktion, som ser stora risker med utvecklingen och menar att robotar aldrig kommer kunna ersätta människor. Programmet spelades in i B-huset på Campus Valla i våras.

Visas i SVT 1 måndag 6 september kl 21.45.

Finns på svtplay från 4 september

LiU-professor utser Årets AI-svensk

Fredrik Heintz, researcher, IDA

Den 18 november presenteras Årets AI-svensk och i juryn sitter bland annat biträdande professor Fredrik Heintz, AI-forskare på LiU och ordförande i svenska AI-sällskapet.
Årets AI-svensk är ett pris som delas ut av IT&Telekomföretagen. Utmärkelsen går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Juryn består av handplockade experter från näringslivet, offentlig sektor och akademin.
Vinnaren offentliggörs under evenemanget AI SUMMIT 2021.

Läs mer på IT&Telekomföretagens webbplats

 

Vinnova analyserar life science-sektorn

Regeringen har fattat beslut om att ge Vinnova i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen. Syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt.
Uppdraget till Vinnova, som sker inom ramen för En nationell strategi för life science, förväntas bidra till att långsiktigt stärka Sverige som en ledande life science-nation. I uppdraget till Vinnova ingår exempelvis datainsamling, avgränsningar av branschen och vidareutveckling av den modell för uppföljning som redan finns. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med branschorganisationer och regioner.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Social snedrekrytering förstärktes under pandemin

Den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes i pandemins första fas. Det visar en uppföljning som gjorts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på uppdrag av regeringen.
En tidig konsekvens av coronapandemin var att många unga blev helt eller delvis arbetslösa och att utsikterna på arbetsmarknaden generellt blev mycket sämre för unga. Med anledning av detta satsade regeringen på omfattande utbyggnader av högskolan. Dessa två faktorer gjorde att rekordmånga sökte sig till högskolan hösten 2020.
UKÄ:s uppföljning tyder, i detta tidiga skede, på att de sociala grupper som redan var överrepresenterade på högskolan före pandemin, i högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin.

Läs hela rapporten på UKÄ:s webbplats

 

Karin Axelsson blir ny prorektor på LiU

Styrelsen för Linköpings universitet har utsett Karin Axelsson till ny prorektor.
Förordnandet som prorektor och rektor Jan-Ingvar Jönssons närmaste ställföreträdande gäller under perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024. Karin Axelsson är sedan 2018 dekan vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Hon ersätter Margareta Bachrack Lindström som efter sitt uppdrag som prorektor vid årsskiftet övergår till att bli vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor.