Andreas Fahlman ny forskningschef på Kolmården

Det blir professor Andreas Fahlman som tar över tjänsten som forskningschef på Kolmårdens djurpark när tidigare forskningschef Mats Amundin gått i pension.
Andreas Fahlman är utbildad marinbiolog på Hawaii och tog en PhD i biologi på Carleton University i Ottawa. Hans forskning har bland annat fokuserat på marina däggdjur, deras lungfunktioner och förmåga att kontrollera hjärtrytmen när de dyker djupt. De senaste fem åren har Andreas Fahlman jobbat som senior forskare på Oceanografics forskningsstiftelse i Spanien.

Utöver att driva befintliga och nya forskningsprojekt på Kolmården kommer Andreas Fahlman även vara adjungerad professor vid Linköpings universitet samt ansvara för den del av masterutbildningen i biologi som genomförs på Kolmården på uppdrag av universitetet.

– Rekryteringen av Andreas Fahlman är mycket glädjande och vi ser fram emot ett gott samarbete med både Andreas och Kolmårdens Djurpark. Andreas tillför en mycket spännande och unik kompetens som har alla förutsättningar att berika vår forskning men också flera av de utbildningar som vi erbjuder, säger Jan-Ingvar Jönsson, styrelseledamot i Kolmården Foundation och rektor vid Linköpings universitet.

Läs hela pressmeddelandet på Kolmårdens djurparks webbplats.

 

Rektor i regeringens life science-podd

LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson medverkade nyligen i videopodden ”Tillsammans för en ledande life science-nation”. I podden lyfter Jan-Ingvar Jönsson och Erik Renström från Lunds universitet, fram kompetensförsörjning som en nyckelfråga för life science.
Värd för podden är Jenni Nordborg, som har utsetts av regeringen till nationell life science-samordnare. Arbetet leds från life science-kontoret i Regeringskansliet.

Tillsammans för en ledande life science-nation avsnitt 3: Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Pandemins effekter på breddad rekrytering följs upp

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kunnat visa att avhoppen ökat bland studenter från studieovana hem under vårterminen 2020 jämfört med året innan. Nya uppgifter visar också att andelen studenter från högutbildade hem i större utsträckning påbörjat en utbildning på högskolan under 2020, än studenter från studieovana hem. Den sociala snedrekryteringen ser allts ut att ha förstärkts under pandemin. För att få kunskap om hur pandemin påverkat den breddade rekryteringen till högskolan ger regeringen nu ett tilläggsuppdrag till UKÄ.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Snart öppnar anmälan till höstens högskoleprov

Anmälan till höstens högskoleprov öppnar tisdag den 24 augusti kl 8.00. Anmälan stänger den 31 augusti kl 24.00 eller när maxtaket för anmälningar är uppnått, 40 000 platser. På grund av den pågående pandemin är Universitets- och högskolerådets bedömning att även höstens högskoleprov behöver genomföras med vissa begränsningar. Erfarenheterna från de senaste proven visar att det går att genomföra högskoleprovet på ett smittsäkert sätt om man vidtar ett antal åtgärder. Det handlar till exempel om att öka avstånden mellan de skrivande i provsalen.

Läs mer om högskoleprovet på Studera.nu