Anders Persson får Erna Ebelings pris

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid LiU, tilldelas Erna Ebelings pris för 2021 som delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Anders Persson får priset för sin framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering. Forskningen har klinisk tillämpning inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion.
Erna Ebelings pris ska främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik. Läs mer om priset och tidigare pristagare på Svenska Läkaresällskapets webb.

Pris för idrottsforskning till Kristofer Hedman

Kristofer Hedman, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har fått SCIF:s lilla pris från Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF). Han forskar om hur hjärt- och kärlsystemet anpassar sig till olika situationer, som fysisk träning och hjärtsjukdom.

– Att få priset är jätteroligt förstås, och hedrande. Inte minst när jag sneglar på vilka som fått utmärkelsen före mig, där finns flera av mina förebilder, säger Kristofer Hedman.

Prissumman är 50 000 kronor.

– En tanke jag haft ett tag är att bygga någon slags plattform för att tillgängliggöra forskningen för fler. Idrottsfysiologi, arbetsfysiologi och forskning inom fysisk aktivitet berör ju i någon mån alla människor, och ibland känns vägen från forskare till en intresserad allmänhet alldeles för lång. Vi får se om jag nu med hjälp av dessa pengar kan påbörja den processen, säger Kristofer Hedman.

SCIF delar ut två pris för forskning av hög kvalitet som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Vid samma tillfälle tilldelades Toni Arndt, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, SCIF:s stora pris om 100 000 kronor.

Av: Karin Söderlund Leifler

Karel Duchen prisad av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Docent Karel Duchen vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) har mottagit det nyinstiftade priset Above & Beyond, som instiftats av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Priset ges till läkare som gjort extraordinära insatser i vården av en person med en sällsynt diagnos. Enligt förbundet är Karel Duchen själva inspirationskällan till att priset instiftades.
Det är förbundets medlemmar som kan nominera läkare. I nomineringar beskrivs Karel Duchen som ”en ödmjuk, varm personlighet som visar ett personligt intresse och engagemang för patienten. Det som kännetecknat hans insatser som läkare är också villigheten att sätta sig in ovanliga, komplicerade medicinska problem och med stor tillgänglighet funnits till för patienten i långt större utsträckning än hans roll som läkare kräver.

Karel Duchen mottog sitt pris på Sällsynta Dagen i Stockholm den 29 februari 2020.